För en humanare Försäkringskassa med en värdig sjukförsäkring.

Det är år 2018 och fortfarande blir många utförsäkrade från Försäkringskassan fast de bör vara berättiga till sjukskrivning eller sjukersättning enligt läkarintyg med medicinskt utlåtande.

Som det är idag är detta under all kritik det måste få ett slut på lidandet, de sjuka förtjänar ett värdigt liv och att regeringen tar sitt ansvar. 

Vi bör agera med att skriva under med våra namn och få en förbättring NU.