folkinitiativ piteå

För en folkomröstning ang skolstrukturfrågan i Piteå kommun

Piteå Kommun har under våren lagt som förslag att införa en ny skolstruktur med en viss modell vilket skulle leda till att många av kommunens småskolor skulle läggas ned. Förslaget drabbar i första hand byaskolorna.

Detta folkinitiativ är taget av Byaforum i samrådan med Alterdalen och Hemmingsmark då underlaget till förslaget är framtaget utan konsekvensanalys. Vad händer med byarna och på sikt även hela kommunen?

Enligt kommunallagen (1991:900) så kan vi kommuninvånare kräva en folkomröstning i frågan. För detta krävs att tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting ska stå bakom förslaget om folkomröstninngen. Detta innebär i Piteå kommun ungefär 5000 underskrifter. Kommunalfullmäktige kan rösta ner en folkomröstning men för detta krävs att två tredjedelar av ledamöterna säger nej till att genomföra en folkomröstning.

Mer information i länken nedan.

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog/faktablad/faktablad-8-det-forstarkta-folkinitiativet

Skriv under med Personnummer för att stödja vårt föslag om folkomröstning i frågan NU!