Folkets svar på Pandemi-lagförslaget, remissvar till socialdepartementet

Nu har vi skickat in remissyttrandet (23/12 kl 19) och bifogat namninsamlingen.
421 underskrifter blev det totalt.

 

--------


När du signerar den här namninsamlingen gör du din röst hörd i lagstiftningsprocessen.

Du, tillsammans med oss övriga är med och skickar in ett remissyttrande (remissvar, vår syn på lagförslaget) där vi yrkar avslag på lagförslaget. Du kan läsa vårt remissyttrande nedan, där finns även länk till lagförslaget.

Bråttom! Sista dagen för oss att skicka in remissyttrandet är den 23 december med alla signaturer, men namninsamlingen fortsätter även efter det. Detta så vi senare kan visa i olika sammanhang hur många vi är som stödjer detta. Vår ambition är att hålla en saklig och nyanserad ton då vi är övertygade om att det är rätt väg till ett bredare samförstånd och samarbete i denna svåra tid. 

Tack för din signatur, tillsammans kan vi skapa det samhälle vi vill ha. Det här är ett första steg.

Själva lagförslaget finner du här, klicka här
Din epostadress används endast här på Skrivunder.com.

(Remissyttrande: Se nedan, kommer att skickas exakt som det är skrivet här nedan, där xxx.yyy ersätts med antalet signaturer.)  

-------------------------------

Remissyttrande
2020-12-22       Diarienr S2020/09214
Socialdepartementet 103 33 Stockholm Promemoria S2020/09214

Covid-19-lag Sammanfattning
Vi yrkar avslag på förslaget om en lag gällande särskilda begränsningar som det allmänna kan införa mot folkets rörelsefrihet och mötesfrihet. Den långa giltighetstid lagen förslås ha är ännu ett skäl för avslag. I Sverige har vi ett starkt skydd för individens frihet och våra mänskliga rättigheter, något som är mycket viktigt att värna. Det finns andra vägar, med bas i demokrati och samförstånd, som vi beskriver nedan. Vi är öppna för en dialog om den gemensamma vägen framåt.

Vårt förslag
Det finns andra sätt, med bas i demokrati och samförstånd, att lösa denna svåra situation,. Öppenhet, ansvarstagande och dialog i kommunikation och beslut skapar en möjlighet att tillsammans med folket begränsa smittspridningen. Vi är öppna för en dialog om den gemensamma vägen framåt, där mera konkreta lösningar kan lyftas fram. Till exempel en bindande folkomröstning och en diskussionsprocess online.

Detta remissyttrande har undertecknats av xx.yyy människor i Sverige, namnlista bifogas.  

På alla signerande svenskars vägnar,

 

Per Rahm
Engagerad medborgare

 Svanska_flaggor1.JPG