FOLKET mot FÖRSÄKRINGSKASSAN

BAKGRUND

Efter år av inhumant maktmissbruk, lagbrott och tjänstemannafel, är det nu hög tid att ställa den statliga myndigheten FK (Försäkringskassan) till svars gällande sin hantering av sjukskrivning, assistans, vårdbidrag, bilstöd och sjuk- och aktivitetsersättning. 

Att en myndighet med regeringens och riksdagens tillstånd, får fortsätta att bete sig så här mot privatpersoner, genom att sätta sig över lagar och konventioner, och köra över all medicinsk expertis som lagt ned ett oskattligt antal timmar på utedningar som resulterat i diagnoser, läkarutlåtande och intyg, samtidigt som FK själva har släppt igenom företagsfusk, det är inte acceptabelt. FK har dessutom belönat de handläggare med flest avslag..

Tilläggas bör att FK lägger ned enorma summor av skattebetalarnas pengar på att bygga upp juridiska avdelningar och att anlita medicinska konsulter, som sedan arbetar mot oss. Allt för att ge så många avslag som möjligt, att finna så många kryphål i lagar och direktiv som möjligt. 

MÅLSÄTTNING

FK är i behov av en oberoende extern revision och utredning, av både huvudkontor och lokalkontor. FK behöver ett statligt tjänstemannaansvar, så att chefer och handläggare på FK kan anmälas och åtalas för de övertramp och brott de har begått. FK bör anmälas ännu en gång och granskas av JK och JO, något som hittills inte skett, då staten inte verkar vilja utreda statliga instutioner.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

HUR kommer vi då åt dom? Just nu lyssnar varken FK, regering eller riksdag på någon. Det ska vi ändra på. FK är ingen rättsstat i staten, de är en statlig myndighet med ett stort ansvar, vilket de missbrukar.

Det är vi, FOLKET, som betalar deras löner och har rätt att ställa krav. Sverige ska vara ett välfärdsland, då ska detta avspegla sig i socialförsäkringar och Försäkringskassans arbetssätt.

Det räcker nu! Folket har fått nog, oavsett partipolitisk inriktning.

Skriv under om du håller med och dela namninsamlingen så att den når så många som möjligt. Blir vi riktigt många, då måste staten och regeringen lyssna på oss.

#imorgonkandetvaradu


Aktion LSS och PA    Kontakta namninsamlingens skapare