Flytta Sveriges Israelambassad till Jerusalem!

cropped-Sverige-Israel4-1-1.jpg

Sedan mer än 3 000 år har Jerusalem varit Israels huvudstad. Inget annat folk i världen kan hävda samma historiska band till sin huvudstad.

När staten Israel 1980 valde att formalisera detta faktum, flyttade världens länder i protest sina ambassader till Tel Aviv, och frånkände således det som ses som en självklar rätt för varje land: att själva bestämma om sin huvudstad.
 
I december 2017 var USA det första landet att rätta till denna orättvisa och officiellt erkänna Israels rätt till sin huvudstad, och flera länder har följt.

Ju förr Israels självklara rätt till sin huvudstad är officiellt erkänd av omvärlden, desto förr upphör stadens status att vara ett stridsäpple, och utsikterna för en verklig fred ökar.
 
I ljuset av allt detta anser vi att även Sverige bör ompröva sin tidigare hållning och flytta sin ambassad till Jerusalem.


Vänskapsförbundet Sverige-Israel
http://www.sverigeisrael.se


Vänskapsförbundet Sverige-Israel    Kontakta namninsamlingens skapare