Flytta Stockholms nya sprututbyte!

Det har nyligen blivit känt att Stockholms läns landsting planerar att öppna en sprutbytesverksamhet mellan Gullmarsplan och Globen, senast till april 2018.

Verksamheten ska ligga på Skulptörvägen 8 (samma hus som BUP), direkt granne med förskolan Backstugan och mitt i ett bostadsområde. Se karta nedan.

Gullmarsplan är ett utsatt område med hög drogproblematik och kriminalitet. Dessutom så finns det redan idag en ideell sprutbytesverksamhet i Slakthusområdet. Ytterligare en sådan verksamhet är INTE vad Gullmarsplan behöver!

Nätverket Inget sprututbyte på Gullmarsplan! är oroade föräldrar och boende som tycker att beroendemottagningen bör inrättas i befintlig vårdverksamhet som har de trygghetsskapande rutiner och bemanning som effekterna av denna verksamhet kräver, t.ex. ett sjukhusområde.

Ett sprututbyte är en klinik dit personer som injicerar narkotika kan komma och byta till sig rena sprutor och erbjuds även annan hjälp. Tanken är att minska smittspridning av obotliga sjukdomar som HIV och hepatit C (gulsot) samt motverka det höga dödsantalet bland narkomaner.

 Idag finns en klinik på S:t Görans sjukhus som är överbelastad och de beslutsfattande politikerna vill därför att hälften ska komma till Gullmarsplan istället, uppskattningsvis ca 75 personer om dagen eller fler.

Enskede Årsta Vantör stadsdelsnämnd har också uttryckt att placeringen av sprututbytet är helt fel och har lovat att framföra det till SLL.

Stockholms läns landsting har dock inte tillfrågat Stadsdelsnämnden i ärendet utan har snarare försökt smyga igenom beslutet; Stadsdelsnämnden fick reda på nyheten via lokaltidningen!

Politikerna i stadsdelsnämnden har sagt att det enda man kan göra är att kontakta landstingspolitikerna med sina åsikter, eftersom landstinget är de enda som kan ändra på placeringen.

 

Beslutet ska tas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 december.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLING FÖR ATT RÄDDA GULLMARSPLAN FRÅN SPRUTUTBYTET!

 

Med förhoppning om din medverkan,

Nätverket Inget sprututbyte på Gullmarsplan!

 

Här finns en hemsida som uppdateras med aktuella händelser kring ämnet:

http://sprututbytegullmarsplan.wordpress.com

Karta_sprututbytet3.PNG


Nätverket Inget sprututbyte på Gullmarsplan!    Kontakta namninsamlingens skapare