Politiker och tjänstemän måste ta sitt ansvar!

Tack till alla som valt att engagera sig och dela gärna denna namnlista och skriv under med oss. Oavsett var du bor och vilken kommun du tillhör måste politiker och tjänstemän börja informera oss som påverkas av och eller i dess närområden.

 

Detta är en namninsamling med anledning av bristande information kring uppbyggande av modulhus och dess integration med närområdet.

Jag motsätter mig uppförandet av modulhus på anvisade platser i Sundby och Flysta samt Bromma pga utebliven information från beslutsfattarna kring hur man har planerat att integrera dessa två nya kvarter i områdets redan befintliga ekosystem.

Motsättningen är inte ett uteslutande av nyanlända, utan att belysa problematiken och det bristande ansvarstagande i och med att placera tre stycken modulhusbyggnationer som total inhyser 700-800 personer/nyanlända (ensamkommande barn ej inräknade) inom en area av 3 kilometer. 

 

För vidare information gå in på www.taertansvar.nu (uppdaterat 2016-04-11)
Vid kontakt skicka ett mail till: flystasundby@gmail.com.

 

Stort tack.


Flysta/Sundby/Bromma-bor    Kontakta namninsamlingens skapare