Fler kommunala skolplatser i Rotebro, Sollentuna kommun

Rotebro är ett område där inflyttningen av barnfamiljer är stor. Vi är några föräldrar som har påbörjat en dialog med kommunen om svårigheten som finns här för våra barn att få skolplats i sitt närområde. Vi önskar nu att Sollentuna kommun skapar fler kommunala skolplatser i Rotebro. Vi behöver ha så många namnunderskrifter som möjligt, så skriv gärna på om ni vill ha fler skolplatser i Rotebro!

I Rotebro finns endast en kommunal skola som under flera år har haft helt fullt för vissa årskurser. Hos friskolorna i norra Sollentuna finns det färre platser på mellanstadiet än i lågstadiet vilket i många fall innebär att barn som vill gå i mellanstadiet i sitt närområde inte får möjlighet till det.

Rotebro har, i jämförelse med övriga kommundelar, mycket tätt med friskolor men endast en kommunal skola (Utbildning Rotebro där Gröndal (F-2) och Gillbo (3-9) ingår). Dessutom har flera friskolor i Rotebro specifika inriktningar som inte passar alla, men som attraherar elever som inte bor i Rotebro.

Friskolorna har egna antagningsregler där både syskonförtur, köplats och/eller förstahandsval vid skolval avgör möjligheten till att komma in på skolan. Däremot så tillämpar den kommunala skola den relativa närhetsprincipen. Eftersom den endast tillämpas på kommunala skolor och inte inkluderar friskolorna så blir resultatet att barn boende i närheten av Gröndal- och Gillboskolan missgynnas jämfört barn boende längre bort, och därmed förvisas barn från Rotebro till andra kommundelar i Sollentuna. Då kommunen har valt att privatisera och därmed aktivt har minskat på kommunala skolplatser i just Rotebro bidrar detta nu till den skeva fördelningen i norra delen av Sollentuna kommun.  

Skriv under för fler kommunala skolplatser i Rotebro!

/Ulrica, Marie, Hermine

P.S. Varje underskrift bekräftas via en länk som skickas till den angivna e-postadressen.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Hermine överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook