Fler Hundanpassade Rastområden i Storstadsmiljöer!

Grimsta, Naturreservat eller Friluftsområde?

När Storstädernas Urbanisering och Förtätning växer och breder ut sig, tar först och främst den Orörda Naturen och de Frilevande Djuren samt den Ekologiska Biosfären slut.

Vi Människor behöver inte mer Tät Bebyggelse, utan Mer Hänsynstagande till Biologiskt Livskraftiga Naturområden som både kan nyttjas till Friluftsområden, men också till för oss Aktiva Hundägare samt våra Bästa Vänner Hundarna, som ger oss så betydligt mycket mer än bara Tryggheten framför den Elektroniska Kommunikationsmedlet i Hemmiljö.

Vi kommer att Driva Bekvämligheten fram till den Inlärda Hjälplöshetens Tipping Point!

Utan Fysisk, Psykisk, Mental och Andlig Ansträngning hamnar vi i ett Dystopiskt Status quo.

Hundarna, som Sällskap eller Arbetskollegor, berikar våra enskilda liv betydligt mer än den senaste versionen av Uppdaterad och Uppgraderad Smart Phone.

Varför måste Alla Civiliserade Allmänbildade Samhällsmedborgare ständigt 24-7 gå omkring med en Smart Phone i näven?

Jo, därför att Samhällsplanerarna och Näringslivets Ansvarsbefriade Folkets Demokratiskt Utvalda Representanter har i Konsensus kommit fram till Slutsatsen att Utan Digitaliseringens Helautomatiska Robotisering av våra Allra Intimaste Personliga Relationer, så Rasar Samhällsbygget ihop som en Avkristnad Kyrka i Tassemarkens Ödebygder.

Samtliga av Kejsarens Nya Kläder Oreserverade Förkämpar har insett att Bäst Före-datumet för länge sedan överskridit Socialdarwinismens the Tipping Point.

Endast med med En Sund Själ i En Sund Kropp kommer att Överleva Civilisationens slutskede.

Därför är Hunden en Oersättlig Personal Trainer ute i Frilevande Friluftsliv, typ Jan Pers Holme i Strandkanten till Grimsta Naturreservat Västerort Stockholm. 


Victor Rangner och Finnigan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Victor Rangner och Finnigan lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...