Fixa fritids!

Situation på fritids på Bergshamraskolan är ohållbar. Det är för lite personal, för många vikarier och det är med sorg vi ser hur den erfarna och duktiga personal som finns inte får chansen att bedriva den verksamhet vi vet de skulle vilja erbjuda våra barn. Det är med oro vi ser hur tiden går utan att några förbättringar sker. Det här handlar om våra barn, det här handlar om skolans duktiga personal och i grund och botten om skolans framtid.
Nu måste något hända!

 
1. Vi föräldrar vill ha ett möte med skolledning och förvaltning om fritids.


2. Prioritera anställning av fast och utbildad personal. Vi vet att vikarierna gör sitt bästa, men man kan inte bygga upp en bra verksamhet med långsiktiga mål baserad på vikarier som kommer och går.

3. Vi vill att personalen ska kunna erbjuda barnen verksamhet som lever upp till läroplanen. Vi vill också att den ska kommuniceras till oss föräldrar både i stort och hur den ser ut i vardagen. 

Bergshamraskolans föräldraförening

genom Åsa Lind, förälder med barn i åk 1, 3 och 5


Bergshamraskolans föräldraförening    Kontakta namninsamlingens skapare