Farlig trafiksituation på Djurö - Sollenkrokavägen

Allför höga hastigheter inom det hastighetsbegränsade området (50-30 km/tim) på centrala Djurö riskerar att orsaka olyckor för skolbarn, gående, cyklister och bilar. Bristande efterlevnad av max tillåten hastighet är huvudorsaken.

Jag anser att hastigheterna är för höga på ovanstående väg.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Djurö Byalag överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook