Familjehemsflickan: Fallet Emmy. Sätt barnets bästa först!

(Fallet Emmy på en minut, kort video: https://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=1e5a8170-0d18-48e6-aa51-34979d3ea2ee&pi=a39adac5-4575-4f97-83be-bd78610d2069)

Med anledning av artikelserien i tidningen Norran, publicerad 2019-05-10, kring ett fyraårigt barn som inom kort ska flyttas från ett tryggt hem där hon bott sedan födseln till en person som totalt under henne hennes liv endast varit ensam med barnet några timmar, kräver vi att Piteå kommun ska agera med barnets bästa i fokus! 

  • Flickan har tydligt uppvisat psykiska symtom som regression, dissociation, urininkontinens och självskadebeteende efter umgängen med den biologiska pappan.
  • Flera orosanmälningar från barnomsorg, vårdinrättningar och omgivning har lämnats in.
  • Barnpsykolog och leg. barn- och ungdomsterapeut hävdar att Piteå kommuns förfarande är skadligt för barnet.
  • Tingsrätten bekräftade expertutlåtandena men nekade vårdnadsöverflytt till  familjehemmet eftersom den biologiska pappan var inställd på att en flytt kan ta många år och att barnets mående måste styra takten.
  • Den biologiska pappan följer inte domen utan flyttar nu barnet omedelbart utan att ha byggt upp en relation till flickan och utan att ta hänsyn till barnets mående.
  • Socialtjänsten har tillsammans med Piteå kommuns politiker valt att inte överklaga domen. Socialtjänsten väljer nu även att avstå från att stoppa flytten.

"Ett beslut om flyttningsförbud ska tas när det är förenligt med barnets bästa och innebär att en vårdnadshavare inte får ta barnet från hemmet. Syftet med förbudet är att förhindra en hemtagning av den unge vid en olämplig tidpunkt eller för snabbt. Om socialnämnden finner att barnet inte kan återvända hem utan påtaglig risk för skada på dess hälsa eller utveckling och går föräldrarna inte med på att barnet stannar kvar i familjehemmet, bör nämnden ansöka om flyttningsförbud till förvaltningsrätten, 24-25§ LVU.

Nämnden har även möjlighet att meddela ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27§ LVU.”

Ur lagtexten: ”24 § Förvaltningsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). Lag (2009:804)."  

Socialtjänsten uppmanar att flickan ska lämnas över oavsett om hon blir hysterisk eller apatisk. Vi kräver istället att myndigheterna ser till barnets bästa och agerar omedelbart för att stoppa flytten!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Fredrik Renberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...