Fackligt upprop Vårdförbundet #vistårinteut

 

Vi skriver till er som stolta men bekymrade medlemmar av Vårdförbundet. Vi behöver er hjälp och vi behöver ert ställningstagande. 

Många av oss sjuksköterskor möter dagligen oroade föräldrar och förtvivlade ensamkommande ungdomar och barn som nu riskerar att sändas tillbaka till ett land i krig, ett land i lågor. Migrationsverket har redan larmat om ett allt osäkrare läge i Afghanistan men det räcker inte hela vägen. 


Därför behöver vi ert stöd. Känslan av ett sammanhang, känslan av trygghet och känslan av medbestämmande är grundvalar i den svenska sjukvården. Att bli fråntagen denna trygghet och detta sammanhang är något ytterst traumatiskt. Föreställ er då att detta händer någon som redan är otrygg, redan är osäker och rädd. Känslan av förtvivlan blir då ännu svårare att bära. Självmord eller hot om självmord är något som ökar dagligen bland ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Från varje hörn av Sveriges hälso- och sjukvård hör vi alarmerande varningar om detta.


Vi skriver till er därför att vi inte längre står ut. Vårdförbundet och Sveriges sjuksköterskor kan inte längre se på när Sverige utvisar ungdomar till ett land i kaos och rättfärdigar det med åldersuppskrivningar som utförs på allt annat än vetenskapligt och evidensbaserat sätt. Vi måste nu agera och vi måste säga ifrån.


Dessa åldersuppskrivningar har ökat markant och det sker nu systematiskt och godtyckligt. Detta har från flera håll fått skarp kritik, inklusive Barnläkarföreningen, och anses inte rättssäkert. Den medicinska bedömningsmetod som finns innehåller nämligen för mycket felmarginaler och i flera fall har Migrationsverket därför valt att i första hand hellre fälla än fria. Man kallar hellre ett barn för vuxen än att man skulle råka göra tvärtom. Detta menar vi leder till att man godtyckligt utvisar dessa ensamkommande ungdomar och barn trots bristande bevisning för att de skulle vara vuxna, vilket strider mot barnkonventionen som Sverige åtagit sig att följa.


Oavsett var i den svenska vården man idag arbetar som sjuksköterska så kommer man möta och beröras av dessa ensamkommande ungdomar och/eller deras svenska föräldrar. Vår yrkesroll kräver av oss att vi skyddar dem, så som vi skulle ha skyddat vilket svenskt barn som helst. När vi ser ett barn fara illa åligger det oss, som en del av vår legitimation, att höja rösten och säga ifrån. Vi ser de svenska asyllagarna som ett direkt hot mot dessa barn och det är därför vår plikt att ta ställning. Med Vårdförbundets stöd och kanaler kan vi göra just det.


Som både Statens medicinska etiska råd (Smer), Flyktingruppernas riksråd (FARR) och Barnombudsmannen (BO) skriver till regeringen i sina remissvar (Remiss Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen.) när det gäller den nya lagen som man föreslår till nästa år, så är det tydligt att åldersuppskrivningar sker skönsmässigt på Migrationsverket idag. Vi bilägger deras remissvar om ni vill läsa mer om hur åldersbedömningarna går till idag.


Som ni förstår så kan vi inte fortsätta att utsätta barn och ungdomar som flytt till Sverige för denna moderna rättsskandal som försätter dem i ett nytt trauma. Det vi önskar är att ni stöttar oss i att kräva moratorium av åldersuppskrivningar under asylprocessen tills man kan göra dem på ett etiskt och rättssäkert sätt. Vi önskar också att ni stödjer oss i vårt krav att de åldersuppskrivningar som gjorts under det senaste året ogiltigförklaras. Asylprocessen måste återgå till att vara etisk och rättssäker.


På vilket sätt kan ni hjälpa oss?

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att - lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...