Fackligt upprop till Ledarna #vistårinteut

 

 

Vi skriver till er som stolta medlemmar i Ledarna.

Vi behöver er hjälp, vi behöver ert ställningstagande. Ni är starka och kunniga och har stor möjlighet att påverka våra politiker. Ni har kanaler vi inte har.

Vi arbetar för att de ensamkommande ungdomar vi träffar i våra arbeten eller uppdrag ska få det vi lovade dem när de kom till vårt land – trygghet, rättssäkerhet och möjlighet att utvecklas.

Vi vill be er att agera i en bestämd fråga som rör just rättssäkerhet. Det här är en fråga som, tillsammans med andra påfrestningar som våra ensamkommande ungdomar möter på grund av dagens hårda asylpolitik, gör att många snart inte orkar gå till jobbet. Många av oss blir sjukskrivna och flera kollegor har bytt arbete. Det sker godtyckliga åldersuppskrivningar av våra ungdomar. Ungdomarna själva har oftast ingen möjlighet att själva bevisa sin ålder med de dokument som krävs, i Somalia eller Afghanistan finns inte register som det finns här. Många är det som har blivit 18 år över en natt från att ha varit 14, 15, 16 eller 17 dagen innan.

Vi vet att det finns fall där vuxna utger sig för att vara minderåriga och dessa måste självklart flyttas från boenden för barn. Men det som händer nu är någonting helt annat. Migrationsverkets åldersuppskrivningar sker på ett sätt som inte går att förstå för varken våra asylsökande unga eller oss som arbetar med dem varje dag. Det sprider en stor skräck, misstro och hopplöshet. Vi går till jobbet med bävan idag. Vi går till jobbet och skäms över Sverige och vet inte hur vi ska kunna förklara det som händer. För vi förstår det inte heller.

Att inte förstå vad som händer och bli utesluten från sitt sammanhang är något av det svåraste man kan vara utsatt för. Det vet vi utifrån vår yrkesroll. Och det är ofattbart att ungdomar som kommit till vårt land och som börjat känna trygghet och tillit plötsligt blir 18 år över en natt, och att hela deras tillvaro ändras på grund av detta. Ofta har dessa barn varit med om svåra traumatiska händelser och har precis börjat lita på vuxna personer igen. Vi är några av dessa personer. Och vi står inte ut. Vi kan inte se på längre.

Vi älskar vårt arbete.

Som chef vet man att man kommer att få ta många svåra beslut. Och att ibland blir det inte så som man hade önskat. Men det var ingen som förberedde oss på att behöva säga till våra anställda att hantera att ungdomar som levt på flykt, som bär på många svåra händelser, på en dag blivit vuxna och ska klara sig själva. Att motivera våra anställda att klara av de svåra situationer de ställs inför och samtidigt vara lösningsfokuserade är en del av vårt arbete. Vi har stora svårigheter att göra det idag. Hur ska vi kunna stötta dem att köra ungdomarna till Migrationsverkets lokaler långt ifrån sin skola, sina vänner och det hem de bott i, ibland i flera år? Våra anställda är förtvivlade. De bär ungdomarnas sorg och frustration. Det tillhör vanligtvis arbetet att stötta dem i att kunna härbärgera och ge tillbaka en annan känsla till våra klienter. Idag smittas vi också av denna förtvivlan. För det som sker är så orimligt och ofattbart. Vem orkar bära all denna sorg och förtvivlan och samtidigt vara en god ledare?

Som både Statens medicinska etiska råd (Smer), Flyktingruppernas riksråd (FARR) och Barnombudsmannen (BO) skriver till regeringen i sina remissvar (Remiss Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen.) när det gäller den nya lagen som man föreslår till nästa år, så är det tydligt att åldersuppskrivningar sker skönsmässigt på Migrationsverket idag. Vi bilägger deras remissvar om ni vill läsa mer om hur åldersbedömningarna går till idag.

Som ni förstår så kan vi inte fortsätta att utsätta barn och ungdomar som flytt till Sverige för denna moderna rättsskandal som försätter dem i ett nytt trauma.

Det vi önskar är att ni stöttar oss i att kräva moratorium av åldersuppskrivningar under asylprocessen tills man kan göra dem på ett etiskt och rättssäkert sätt. Vi önskar också att ni stödjer oss i vårt krav att de åldersuppskrivningar som gjorts under det senaste året ogiltigförklaras.

På vilket sätt kan ni hjälpa oss?

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att - lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...