Landsbygdskommitténs 75 åtgärder, som alla nuvarande riksdagspartier enats om, måste genomföras - NU! Rättvisare fördelning av resurser ger utveckling och välfärd i hela Sverige!

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...