Skolan brister för barn med stora stödbehov - vittna & kräv förändring!

enskolaförallalogo.png

Rätten till utbildning – en skola för ALLA!

Sverige saknar en fungerande skolgång som inkluderar alla barn och ungdomar. Idag får många inte rätt förutsättningar att klara skolan och stödet till elever med stora stödbehov är bristfälligt. Fakta visar att det ger stora negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle.

Föräldranätverket Rätten till Utbildning har tagit initiativ till en nationell kampanj under namnet Rätten till utbildning – en skola för ALLA. Syftet är att skapa debatt och få alla politiska partier att ta sitt ansvar för att skapa en förändring av Sveriges skola. Vi vill ha en skola där alla barn mår bra och ges rätt förutsättningar att klara grundskola och gymnasium. Mer information och fakta finns på www.rattentillutbildning.se/kampanj

Hjälp oss genom att skriva på namninsamlingen och visa beslutsfattarna att vi är många som vill se en förändring av det svenska skolsystemet! Du får gärna också lämna dina erfarenheter och vittnesmål här - oavsett om du är förälder, elev, lärare eller jobbar inom skolan, vården eller kanske till och med hos polisen? 

#enskolaföralla – hur ser det ut idag?

Barn med autism, adhd eller andra funktionsnedsättningar har extra stort stödbehov. I dagens svenska skola brister undervisningen för dessa elever och ger stora konsekvenser för hela livet. 

Lagen säger att alla barn ska inkluderas, verkligheten visar att det inte fungerar. Resultatet blir att barn och lärare i hela klassen drabbas. I dagens skolsystem får barnen med funktionsnedsättningar ofta ofullständiga baskunskaper till följd av bristande stöd. Många blir utåtagerande och klassrummen stökiga miljöer. Den psykiska ohälsan växer och risken att drabbas av långvarigt utanförskap och bidragsberoende senare i livet är stor. Lärarna står inför en omöjlig uppgift, att räcka till för alla elever - med eller utan funktionsnedsättning - stora klasser och ökad administration. Både elever och lärare drabbas ofta av stress, vantrivsel och bristande studiero.

Sverige lägger omkring sju procent av BNP på skolan vilket är mest i hela EU. Trots det visar statistiken att över 60 procent av unga med autism inte klarar kärnämnena och att upp emot 170 000 i åldern 16–29 år varken har arbete eller studerar. Riskfaktorer för att hamna i långvarigt utanförskap är avsaknad av gymnasieexamen, funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa i unga år. Hur ska du kunna få jobb när 80% av eleverna med funktionsnedsättning inte tar gymnasieexamen?

Berätta om dina erfarenheter genom att lämna din berättelse här!

Det är tydligt att Sverige behöver få en skollösning som inkluderar alla barn och ungdomar. Genom att tänka nytt kan Sverige skapa en bättre skola för både barn och lärare! Läs våra krav på www.rattentillutbildning.se/kampanj! 

Om föräldranätverket Rätten till utbildning
Rätten till Utbildning är ett nätverk som har bildats av föräldrar till barn med autism, adhd och andra funktionsnedsättningar. Föräldrarna har tröttnat på att samhället och skolan sviker barnen. Föräldranätverket vittnar om hur stödet i Sverige för barn med särskilda behov brister. Rätten till utbildning har som mål att ge alla barn förutsättningar att få en fungerande utbildning och det stöd som krävs för att skapa detta.

Kampanjen genomförs i samarbete med Autism- och Asperger-förbundet i Stockholms län och Attention i Stockholms län.


föräldranätverket Rätten till Utbildning    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att föräldranätverket Rätten till Utbildning kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften: