En svenskfödd travhäst, som generar uppfödarmedel, ska givetvis vara född i Sverige!

  1. Denna namninsamling syftar till att skapa en opinion avseende att Svenskfödda travhästar ska vara födda i Sverige. 

Till nästa år finns ett förslag som utmynnar i att de "Svenskfödda" hästar som är födda utomlands inte längre behöva åka hit, registreras och stanna tills passet är tillverkat. Utan istället kommer chipmärkarna åka till hästarna, de kan tränas utomlands ända fram till start.

Detta medför stora risker för oss Svenska uppfödare/tränare/hästägare genom att:

* Hästarna riskerar att inte födas/tränas upp på lika villkor avseende djurskydd, doping/medicinering.

* De yrkesverksamma, både stuterier och tränare i branschen, drabbas av en snedvriden konkurrens från låglöneländer.

Vi anser därutöver att svensk uppfödning ska drivas med bred och folklig förankring. Det är viktigare med 1000 små uppfödare i Sverige än 10 med 100 ston utomlands!

Givetvis ska detta genomföras utan att riskera befintliga uppfödarmedel!

Var med och påverka!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johan@aleback.se lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...