EN Rydebäcksskola, inte två parallella!

EN Rydebäcksskola, inte två parallella!

Vi som skriver under denna skrivelse är emot att Rydebäcksskolan delas upp i två parallella F-9 skolor. Vi anser att den nuvarande skolbyggnaden bör vara för årskurserna F-5/6 samt den nya skolbyggnaden vid stationen för årskurs 6/7-9.

Vi baserar det på följande argument:

Redan idag finns årskurserna utspridda över flera byggnader. Innevarande läsår finns de yngsta barnen på Skogsdungen, årskurs fyra är i paviljonger på Gräddögatan och resterande årskurser är på den nuvarande skolan. Det är därmed inget nytt för Rydebäcks barn att ha en skola med flera byggnader under gemensam ledning, där barnen byter byggnader mellan årskurserna. Fler exempel på sådana skolor finns i Helsingborgs stad, t ex Byaskolan/Västra Ramlösa skola.

Återgång till stadier. Efter år av utsuddning av stadierna kommer de nu tillbaka: låg-, mellan- och högstadierna. Det märks t ex på lärarutbildningen. Då blir en åldersmässig uppdelning logisk, istället för två helt parallella enheter under en gemensam ledning.

Förflyttning mellan byggnaderna. Om det är uppdelat efter årskurser torde det bli färre förflyttningar mellan byggnaderna. I annat fall kommer vissa lektioner att hållas i en byggnad, för elever som annars går i en annan. Såväl elever som personal kommer att behöva förflytta sig i större utsträckning. Det medför risker och stress, såväl säkerhetsmässiga som miljömässiga, t ex när lärare med material tar bilen, eller elever har bråttom och är ouppmärksamma i trafiken. Förflyttningarna tar dessutom tid från undervisningen.

Skolgårdsmiljön är viktig. Med en uppdelning mellan yngre och äldre barn kan man anpassa utemiljön efter barnens olika preferenser.
Inomhusmiljön går också att anpassa efter elevernas preferenser, både i gemensamhetsutrymmen och i klassrummen.

Trafiksituationen vid stationen är inte anpassad för barn. Redan idag lämnas många yngre barn av föräldrar i bil. Vid den nya skolan, belägen vid stationen, är det redan nu trångt. Dessutom saknas helt övergångsställen, liksom ordentliga trottoarer och cykelstigar. Det är ingen lämplig trafikmiljö för yngre barn.

En enda fritidsverksamhet. Eftersom bara de yngsta skolbarnen har fritids, slipper man ha fritids i två byggnader, och därigenom att förflytta barn och personal tidiga morgnar och sena eftermiddagar, då det är få barn i verksamheten.

En total splittring av klasserna när några flyttar till den nya skolbyggnaden skapar oro bland eleverna. Vilka ska flytta? Enligt information från skolan är det rektorn som avgör vilka lokaler eleverna undervisas i. För närvarande finns det få klasser i de högsta klasserna. Med en uppdelning blir det bara en klass på ena stället i högsta årskurserna. Är det inte bättre att ha de äldsta eleverna på samma ställe, med alla lärarna i samma arbetslag?

Splittring i befintliga klasser istället för förflyttning av hela årskurser, är riskabelt och tveksamt utifrån skolans värdegrund. Splittringen riskerar att det blir ett vi och dom, ett A- och B-lag, när vi är många som strävar efter att ha god sammanhållning i Rydebäck. Dessutom riskerar man att tappa elever som blir placerade i en annan skolbyggnad än de själva önskat till andra skolor.

Därför vädjar vi, till såväl politiker som tjänstemän, låt Rydebäcksskolan fortsätta vara EN skola, med åldersuppdelad verksamhet i två byggnader!

.........................

Enligt information från Rydebäcksskolan kommer planeringen att dra igång på allvar efter den 31 januari, då skolvalet är genomfört och man vet hur många elever som sökt Rydebäcksskolan. Vi har alltså en månad på oss för denna namninsamling och siktar på att lämna underskrifterna till Skol- och fritidsförvaltningen för diarieföring torsdagen den 1 februari.

 


Sofija Pedersen Videke    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook