Emot splittring av Klass 3A, Tågarpskolan

Klassdelning 3A Tågarpskolan

 

Vi vårdnadshavare till eleverna i klass 3A har tillsammans diskuterat klassdelningen som kommer att ske vid övergånen från lågstadie till mellanstadie, dvs. att klass 3A, 3B och 3C ska delas och bli nya klasser inför hösten 2024. Vårdnadshavarna i klass 3A är överens efter samtal med våra barn och vi anser inte att det är optimalt att dela klass 3A utifrån dessa punkter:

 • Klass 3A har från förskoleklass haft det tufft med otrygghet och instabilitet då de haft många vikarier från förskoleklass ändå fram till mars månad i årskurs 1.

  • Klassen har sedan Armin började i mars månad 2021 (årskurs 1) byggt upp tillit, trygghet, stabilitet, gemenskap, sammanhållning, arbetsro och glädje tillsammans. 

   • Många elever i klassen mådde inte bra och var otrygga med att gå till skolan i årskurs 1 men går idag med glädje till skolan och ser fram emot sin skoldag.

 • Klass 3A har en bra arbetsro i klassrummet vilket skapar möjligheter till lärande och ger barnen bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

 • Vid en klassdelning måste man även titta utifrån barnens perspektiv, vilket inte har gjorts i detta fall.

  • Alla elever i klass 3A vill INTE att deras klass ska delas och de är oroliga inför hösten. Detta gör att barnen mår dåligt, är ledsna och inte vill gå till skolan efter sommarlovet.

  • Skolverket säger:

   • Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö. De har rätt att hålla möten och organisera sig. Inflytande över utbildningen utvecklar elevers förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Elevinflytande och delaktighet bidrar även till skolans utvecklingsarbete genom att elevernas röster och erfarenhet tas tillvara.

  • Barnkonventionen säger:

   • Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.” (Barnkonventionen artikel 12)

  • Skollagen säger:

   • Elever ska ges förutsättningar att påverka och ha inflytande över sin skolgång. För att omsätta lagtexten i praktiken måste eleverna uppmuntras och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter.

   • Skolan ska arbeta aktivt och systematiskt för elevers möjlighet till inflytande och delaktighet i skolan. Genom att uppfylla dessa krav ökar elevernas motivation samtidigt som det stärker individerna och i sin tur höjer skolans kvalitet.

 • Skolrådet 18 April 2024

  • Vi blev informerade att anledningen till att alla treor ska delas inför fjärde klass berodde på att det var ojämnt med elevantal och att det skulle bli en mer jämlik fördelning

   • Klass 3A är 21 elever

   • Klass 3B är 24 elever

   • Klass 3C är 20 elever

    • Anledningen om ojämnt antal elever i klasserna är okorrekt då det är skiljer med 4 elever från minsta antal till högsta antal elever i klasserna. 

 • Arbetsro

  • Det är ingen hemlighet att klass 3B och klass 3C inte har samma arbetsro eller kamratskap som klass 3A.

  • Klass 3B har 1 lärare (Ulf) samt en pedagog till i klassrummet som stöttar upp.

  • Klass 3C har 1 lärare (Li) samt en pedagog till i klassrummet som stöttar upp.

  • Armin i klass 3A arbetar själv och har under en lång tid fått kämpa/slita när det kommer till att hjälpa och stötta alla eleverna i skolarbetet. 

 • Armin

  • Armin har själv med stort engagemang skapat en trygg och stabil klass där alla eleverna känner tillit till Armin och ser fram emot skoldagen.

 

En god fungerande klass behöver:

 • Gemenskap

 • Tillit

 • Trygghet

 • Glädje

 • Kamratskap

 • Arbetsro

 • Teambuilding 

 

 • Allt detta har Armin på egen hand skapat i klass 3A

 

Inför hösten 2024:

 • Klass 3A ska inte behöva drabbas av splittringen bara för att övriga treor inte är lika fungerande som klass 3A.

 • Vi vårdnadshavare och eleverna i klass 3A vill se att Armin följer med klassen upp till mellanstadiet, då han faktiskt har en lärarexamen från årskurs 1-6.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Klass 3A kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...