ECUADOR: STOPPA VÅLDET OCH KRÄNKNINGAR AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Bakgrund:
Förra veckan annonserade Ecuadors president Lenín Moreno ett ekonomisk åtgärdspaket som syftade att tillmötesgå Internationella Valutafondens (IMF) krav inför nya lån. Bland dessa åtgärder fanns indragningen av bensin- och oljesubventionerna som staten haft under mer än fyrtio år. Detta har lett till att priser på transporter, livsmedel och andra förnödenheter kraftigt har höjts.
Dessa åtgärder som har kommit att drabba hela befolkningen, och i synnerhet de redan ekonomiskt trängda, samt urfolksrörelsens krav på att sätta stopp på de transnationella företagens jakt efter mineraler och olja i deras territorier, ledde till att stora befolkningsgrupper gick ut för att manifestera på gatorna i protest.
De sociala rörelserna, där urfolksrörelsen spelar en huvudroll, utlyste en nationell generalstrejk på obestämd tid. Regeringen svarade med att utlysa undantagstillstånd under 60 dagar (vilket fick ännu fler urfolkssamfälligheter, studenter, småbrukare och andra att mobilisera sig) utegångsförbud nattetid, begränsningar av mänskliga fri- och rättigheter, tillfångatagande av demonstranter och sociala ledare samt polis- och militärövervåld som resulterat i hundratals skadade och hittills minst fem personer dödade.
Latinamerikagrupperna
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Skriv under detta brev som skall lämnas över till Ecuadors Ambassad i Stockholm:
 
Vi vänder oss till regeringen i Ecuador för att kräva att omedelbart sätta stopp för det övervåld som polis och militär utövat de senaste dagarna mot fredliga demonstranter runt om i landet.
 
Vi har från Sverige förväntansfullt följt Ecuadors banbrytande initiativ med bland annat erkännandet av naturens rättigheter. Vi har även uppmärksammat försöken att lägga grunderna för en mångnationell stat som respekterar urfolkens och afroättlingarnas rättigheter.
 
Vi som undertecknar detta brev är oroade över den riktning som landet tagit och anser att urfolkens och folkrörelsernas krav är i samklang med den växande oro hos det internationella samfundet över klimatpåverkan och planetens tillstånd i en tid då vi alla måste värna om allas gemensamma hem: jorden.
 
Därför Kräver vi av Ecuadors regering att:
  • Respektera de internationella åtaganden kring de mänskliga rättigheterna samt FN:s Deklaration om Urfolkens Rättigheter.
  • Upphäv de ekonomiska åtstramningarna som har drabbat redan ekonomiskt utsatta grupper och förorsakat den politiska krisen.
  • Upphäv undantagstillståndet och utegångsförbudet som kränker de demokratiska rättigheterna.
  • Sätt omedelbart stopp för det brutala övervåldet som dominerat i Ecuador den senaste tiden och se till att de ansvariga för morden, livshotande skador och andra övergrepp ställs till svars.
  • Frige de som häktats.
  • Med hänsyn till klimatet, miljön och planetens tillstånd, hörsamma urfolksrörelsens krav.
Med vänlig hälsning, i väntan på åtgärder:
 

Latinamerikagrupperna    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook