Distansstudier i Göteborgsuniversitet

Hej,

Vi är ett gäng studenter från olika program som skriver med anledning av den förväntade förändring som ska ske gällande undervisningssituationen. Vi skriver av flera aspekter.

Många av oss känner en oro för att undervisningen ska bedrivas på campus igen när Covid-19 fortfarande är aktiv. Vi har även studenter i riskgrupp som trots vaccinationer kan drabbas hårt.

Med utgångspunkt i de flesta studiemanuler är ett av argumenten, hur man som student ska kunna genomföra sin utbildning om endast 2 tentor får kompenseras i relation till restriktionerna som talar för att man ska stanna hemma vid minsta symptom.  Vi har i regel att man får skriva tentan 3 gånger inom en kurs. Sker undervisningstillfällena på distans via zoom finns det möjligheten att oavsett symtom ändå kunna medverka under seminarier och föreläsningar och frånvaron blir inte längre ett problem.

En del av oss är föräldralediga och vädjar för att inte ta hem smitta till de små. Samtidigt underlättar distansstudier för de föräldrar som är just föräldralediga att kunna fortsätta bedriva sina studier utan ett ev uppehåll. Detta med tanke på högskolans beslut om att barn inte är tillåtna på campus. Föräldrar kan då behöva stå inför en stor problematik då det inte finns någon institution som förskola eller liknande att ta hjälp av under de första månaderna i barnets liv. Barnet är i stort behov av tryggheten och anknytningen till sina föräldrar.

Vi har sen terminens början fått få uppdateringar om hur terminen fortsättningsvis ska bedrivas, vilket skapar både oro och en svår framtidsplanering av flera aspekter. Vi upplever att distansundervisningen har fungerat väldigt bra och vårt önskemål är att fortsatt kunna studera på distans med hjälp av Zoom, som nu så väl lärare som elever väl känner till. Med undantag för moment som är svåra att bedriva på distans. Att bedriva distansstudier kommer inte skada varken kursen eller skolan, det gynnar de sjuka och andra. Alltså bidrar distansstudier till låg smittspridning. Ni måste förstå att vi studenter tar spårvagner vilket kan leda till smittspridning. Många studenter närvarar i föreläsningar trots symtom, därför ber vi göteborgs universitet att bedriva föreläsningarna på distans åtminstone första månaderna tills smittpridningen blir okej. 

Vi önskar distansstudier läsåret ut i hopp om att situationen om covid-19 ser bättre ut och en klarare struktur över utbildningen kan ges.

 


Göteborgs Universitet Studenter    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Göteborgs Universitet Studenter lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...