Demensboende söder om Kvarnarp

Eksjö kommun avser att bygga nytt område i direkt anslutning till Ängsviolen i Kvarnarp. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder och ett nytt stort demensboende i södra delarna av Kvarnarp.

Detaljplanen reglerar även gator och närliggande bostadskvarter.

Området planeras utifrån “illustrationsplan planbeskrivning” att innehålla tre områden. Ett demensboende med 60st platser i område 1, särskilt boende för område 2 och bostadsområde för område 3.

Under byggtiden för dessa områden planeras tunga transporter gå genom villa- och bostadskvarter, innehållandes främst barnfamiljer och husdjur.Efter färdigställande av byggnation av demensboende och särskilt boende kommer trafiken genom kvarteret Ängsviolen påverkas kraftigt med trafik från bland annat personal, boende, besökare, godstransporter, sjukvårdstransporter, färdtjänst, matleveranser och övriga varutransporter m.fl. Förutom den kraftigt ökade trafiken kommer även skogen att avverkas och försvinna. 

Vi som bor på Ängsviolen vill inte att detta demensboende ska byggas och om det ändå kommer att byggas önskar vi att det byggs längre söderut så att vi fortfarande har kvar mycket av skogen.

Vi kommer skicka in synpunkter på detaljplanen och försöka påverka detta bygget. Tycker du som oss får du gärna skriva under denna namninsamling. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Evelina Hessel lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...