Degernäs cykel- och gångbana

Landsväg 530 som går genom Degernäs by från Obbolavägen (E12) till Stöckevägen är hårt trafikerad av både personbilar och en stor andel tung trafik. Hastighetsgränsen är 80 km/h, vägen är smal och saknar väggren. Detta gör att det inte är säkert för oskyddade trafikanter som gångare och cyklister att vistas längs vägen.

Då det inte finns någon utbredd lokaltrafik blir vi som bor i byn bundna till att ta bilen för att ta oss från byn. Att använda busstrafiken från Stöcksjö eller Obbolavägen kräver en ca 3 km lång färd längs landsväg 530. Skulle det finnas ett säkrare sätt att ta sig till närmaste busshållsplats så skulle vi alla kunna åka med hållbart och nyttja den busstrafik som finns.

År 2024 planeras gång-och cykelväg att byggas längs Stöckevägen för att oskyddade trafikanter inte kan vistas säkert längs vägen. Detta skapar ett väldigt starkt argument även för en gångbana längs landsväg 530. Ett ärende är skapat hos Trafikverket med referensnummer 1511901 med handläggare Anja Berglund. 

För att påvisa att detta är något som hela byn skulle föredra så är denna namninsamling skapad för att trycka på Trafikverket så att vi kanske också kan få en cykel-och gångbana. 

Sprid gärna och hjälp de som inte har dator att skriva på så vi får så många signaturer som möjligt.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna Lindgren lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...