Dags att ta ansvar - extra årsmöte i Hammarby Fotboll nu!

Dags att ta ansvar!


Diskussionen runt om i Bajenland om vad som måste göras för att stoppa den katastrofala utvecklingen vi ser inom Hammarby Fotboll går varm. Vi vill med denna text förklara varför vi anser att det inte finns något annat alternativ än ett extrainsatt årsmöte och det så fort som möjligt.

Att dagens styrelse misslyckats på samtliga plan när det gäller att leverera framför allt sportsligt kan det knappast råda något som helst tvivel om, inte bara i form av inspelade poäng utan även när det handlar om att säkra upp rätt kompetens inom de egna leden. Alltifrån sportslig ledning i styrelsen hela vägen till sportchef, chefstränare och till spelare har vi misslyckats. Och inte bara i år, utan flera år i rad. 

Vem bär då ansvar för detta? Ja, styrelsen har tydligt sänt ut signaler genom att göra sig av med både sportchef Gustaf Grauers samt chefstränare Greg Berhalter. Även dubble ordföranden (IF/AB) Kent Hertzell lämnade sina poster efter ett stormigt medlemsmöte tidigare i höst.

För oss är detta inte tillräckligt!

Vi menar att en trappa städas uppifrån och att samtliga i IF:s styrelse samt i AB:s styrelse omedelbart skall ställa sina platser till förfogande och låta föreningsdemokratin ha sin gång. Vill medlemmarna ha denna möjlighet kommer vi via en namninsamling skapa en chans för alla och envar att få avgöra om dagens styrelse verkligen är rätt personer att leda Hammarby Fotboll ur den monumentala misär vi nu befinner oss i.

Nedan kommer ett axplock på det vi supportrar under sittande styrelse fått genomlida. Tyvärr finns det mycket mera, men dessa punkter återger tydligt att det råder en krissituation och en väldigt stor klyfta mellan supporters/sponsorer och de styrande:

- Vi är degraderade till en tillvaro som ett mediokert mittenlag i Superettan.

- Tillåtit att klubbens sportsliga framgång till mångt och mycket legat i händerna på en väldigt junior sportchef i en av Sveriges största klubbar som resulterat i en mängd ”nej tack” från tränare som hade kunnat ta oss upp i Allsvenskan. Hammarby har istället fungerat som något slags inkubationshus med försöksverksamhet åt tillika juniora tränare som sportchefer och annat. Experimentet har nu misslyckats.

- Slapphänt hantering av den fysiska uppbyggnaden av spelartruppen, för att komma till bukt med den undermåliga fysiska uppbyggnads och underhållsträningen vi sett de senaste säsongerna har internationell välrenommerad spetskompetens avlönats utav klubben. Trots detta har den operativa ledningen låtit oerfarna tränare regisserat detta upplägg tillsammans med spelartruppen. Vilket i sin tur givetvis bidragit till den usla sportsliga utveckling vi sett i form av svagt närkampsspel, slapp inställning till fysträning, onödiga skador samt bristande kondition hos ett flertal spelare.

- År efter år har vi misslyckats med målsättningen att avancera uppåt eller etablera förtroende hos alltifrån supporters till sponsorer till andra spelare som skulle kunnat vara intressanta för vår klubb i framtiden. Vi är på väg in i vår femte raka säsong i Superettan trots förutsättningar som de flesta klubbar i Allsvenskan är avundsjuka på.

- Ansvariga för en ekonomi som utan exempelvis PEAB-miljonerna, i och med förseningen av nya arenan, hade vart katastrofal. Därutöver har andra aktörer kommit in i emissioner och räddat Hammarby från en konkurs, men i gengäld fått ännu mer inflytande i klubben. Trots dessa pengar fortsätter bolaget att redovisa förlust år efter år.

- Oansvarig och bristfällig marknadsföring av sista säsongen på Söderstadion. Endast två (2) matcher såldes ut.

- Ett kaotiskt och ovärdigt arrangemang som avslutning på Söderstadion: Med ”gåvorna i skrubben” som pricken över i:t vad gäller förnedring av vårt kulturarv.

- En marknadschef med alkoholproblem som hotar och baktalar supporterprofiler på diverse sociala medier, vilken styrelse och VD skyddat men inte gett adekvat hjälp. Istället såldes personen i fråga ut när man insåg att han var ohållbar att hålla om ryggen längre.

- Ett konstant misslyckat marknadsarbete med alltifrån märkliga förtursrätter till underlåtenhet att bedriva marknadsföring i god tid, men också tydligt motarbete mot fansens ”Forza3000” kampanj.

- Lögner på ett informationsmöte bl.a. om att sportchef Gustaf Grauers inte vill närvara för att på så vis ha en syndabock att skylla det sportsliga misslyckandet på och därigenom slippa de sportrelaterade frågorna ”då varken Gustaf eller tidigare ansvarig tränare är på plats”.

- En VD som tar varumärkesförstörande beslut som fullständigt stjälper hela vår supporterkulturs anseende utan att först konsultera exempelvis den SLO-funktion vi har i supporterrelaterade frågor. Den katastrofala HIF/DIF-bilden i Expressen är ett av ett flertal exempel på de kränkningar supportrarna har fått utså.

- Ingen som helst strategi eller plan för krishantering som till exempel i samband med bombhotet vid DIF:s testevent eller oroligheterna i samband med GAIS-matchen. Populistiska beslut tagna i affekt levereras så fort ledningen känner sig pressade. 

- Hammarby Fotboll kontaktar idag privatpersoner, supportrar, grupperingar och andra föreningar inom Hammarby för att sätta munkavle på dem. 

- Kritiska inlägg på Hammarby Fotbolls kanaler i sociala medier censureras och tas bort.

Detta är bara ett axplock. Vi anser att det inte finns något annat alternativ än att säga tack och adjö till styrelsen som är ytterst ansvariga för att deras ”projekt” misslyckats. Vi tvivlar inte på att de har försökt göra sitt bästa. Vi tvivlar inte på att de är Bajare. Men någonstans måste någon säga: Förstör inte vår klubb ännu mer. Låt proffs ta över nu.

Oavsett om man sitter i IF-styrelsen eller AB:t är man lika delaktig i misslyckandet i och med att det är IF-styrelsen som utser representanterna i AB-styrelsen, detta är en strukturell förändring vi även vill förändra vilket vi återkommer till längre ner i texten.

De frågeställningar vi hör ute i Bajenland som vi också har full respekt för är bland andra: Vilka är alternativen och hur går vi till väga för att få till en förändring? Varför inte vänta till ett ordinarie årsmöte?

Denna oro späs på av sittande styrelse och valberedning som berättar i diverse informella kanaler om hur mycket det skulle kosta i form av tappade sponsorer, känsliga förhandlingar gällande Årsta IP, hyra av lokal för extrainsatt årsmöte(!) med mera. Horribla påståenden, som inte stämmer. För oss är detta det yttersta beviset på att en förändring måste ske nu.

Givetvis har det varit sittande styrelses ansvar att bygga upp en organisation där man enkelt och utan att tappa tempo eller drabbas av ekonomiska förluster har möjlighet att byta ut folk i styrelsen, detta är en hygienfaktor i vilken förening som helst. Detta har de enligt dem själva alltså misslyckats med, också.

Varför inte vänta till ordinarie årsmöte?

Ordinarie årsmöte är i mars 2014 men det finns ingen anledning att invänta detta datum. En eventuell ny styrelse behöver så mycket tid som möjligt inför säsongen 2014, därför bör ett extra årsmöte hållas så snart det bara är möjligt. Vi vill via den föreningsdemokrati som råder i Sverige visa att vi inte accepterar misskötseln längre. Styrelsen måste senast tre veckor efter att 1100 stycken(10%) av medlemmarna skrivit under denna namninsamling utlysa ett extrainsatt årsmöte som skall hållas inom två månader efter utlysningen.

Med andra ord är det fullt möjligt att ha detta årsmöte innan årsskiftet och således ge en ny styrelse möjligheten att redan från start 2014 sätta igång med det förändringsarbete vi anser måste genomföras. Visar det sig att medlemmarna har förtroende för sittande styrelse är det business as usual. Men låt medlemmarna avgöra detta.

Vilka är alternativen?

Det arbetas dagligen med åtgärder för att lyfta Hammarby Fotboll och träffar tänkbara kandidater. Den kanske viktigaste förändringen är dock i vår mening strukturell, bland annat har vi en motion klar som skall lämnas in till det ordinarie årsmötet i mars där vi vill att även medlemmarna i framtiden röstar in även AB:s styrelseplatser. Vi vill även att man har en separat valberedning som tar fram kandidater till IF respektive AB. Allt för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats.

Utöver detta finns även förslag avseende uppdragsbeskrivning i form av att genomföra ett gediget värdegrundsarbete som vi upplever en total avsaknad av idag. Vi måste fråga oss: vad för typ av förening är Hammarby Fotboll och vad står vi för? Detta kommer att presenteras i god tid inför mötet. Vi vill åstadkomma en förändring som tar oss bort från det ”individberoende” nuvarande styrelsen har skapat. 

När det gäller framtida styrelsekandidater finns det flera kandidater som är villiga att kliva fram och presenteras inför det extrainsatta årsmötet, men ingen vill givetvis göra detta innan det är beslutat att ett sådant möte blir av. Alla hatar vi kupper och falanger. Vi vill hitta kompetenta ledare vilka kan leda vår klubb in i framtiden. Innan det är för sent. Utöver vårt breda kontaktnät vet vi att sittande valberedning träffar kandidater kontinuerligt och välkomnar fler utav er medlemmar att göra dylikt. Så att det kommer att finnas kandidater ifall ett extrainsatt årsmöte beslutas av er medlemmar råder det inget tvivel om.

Sedan vill vi även vara tydliga med att visar det sig att det finns förtroende hos medlemmarna för personer i dagens styrelse så finns det givetvis inga hinder för omval. För tydlighetens skull vill vi även lyfta fram att vi som tagit initiativet till detta och är avsändare har själva INGA ambitioner att ställa upp som kandidater till styrelseval. Vår ambition är att driva förändringsarbetet och säkerställa rätt kompetens på rätt plats.
Med förändrings arbetet vill vi belysa och se till att klubbens organisation står stark på en genuin plattform där vi inte vilar på PERSON, POSITION och PRESTIGE ju längre bort från detta vi kommer desto starkare står vi.

Vi önskar val om alla styrelseplatser i styrelsen oavsett mandatperiod.

Så håller ni med oss om ovan och vill ha svar på om det finns fortsatt förtroende för sittande styrelse?

Skriv i så fall under med namn, ort, mailadress och telefonnummer (telefonnummer och mailadress är väldigt viktigt för att Hammarby Fotboll ska kunna kontrollera vilka som är medlemmar, vill du inte synas med de uppgifterna på nätet kryssar du i nej på "Visa din underskrift officiellt?"). Kom ihåg att det endast är medlemmar i Hammarby Fotboll som räknas och att vi måste komma upp i cirka 1100 stycken underskrifter vilket motsvarar 10% av det totala antalet medlemmar. Har ni säsongskort är ni per automatik medlemmar 2013 även fast ni inte fått hem något medlemskort.

Nu tar vi, SVERIGES BÄSTA SUPPORTRAR, vårt ansvar!

Undertecknat

Anders Jutterström

Johan Appelgren

Robert Ljung

Anders "Professorn" Johannesson

Simon Sandström 

Marcuz Haile

Mats "Tuppen" Adolfsson

Linus Grapne


Elias Nordlöw

Johan Granath

Raul Corbo
Marie Hedenström

Micke Fritz

Marcus Ziegler

Jesper Lott

Staffan Bäckström

Eie Jonsson

Håkan Blixt

Sandra Gaye

Petter Ekbäck

Anders Bernhardsson

Fredrik Åberg

Ludvig Lundgren

Jonny Lingvall


Pehr Olsson 

Micke Nordin

Domenique Sterner

Erik Persson

Johan Collberg

Tobbe Ljungblom

Fredrik Wilhelmsson

Micke Nilsson 

Anton Forsberg

Abbas Assali

Kim Fastesson

Martin Nilsson

Henric Wauge

Victor Nyström

Joakim Björnfot
Tillsammans för Hammarbys bästa    Kontakta namninsamlingens skapare