Cirkulationsplats vid korsningen Nuolajärvivägen/E10/E45.

Detta är en petition tillägnad trafikverket, att snarast påbörja bygge av en cirkulationsplats i den farliga "Nuolajärvikorsningen" i Gällivare.

Enligt kommunpolitiker, så planeras fartövervakningskameror i anslutning till korsningen, men även om farten behöver sänkas där, så är sikten när man ska åka genom korsningen så dålig, att det inte alls behöver gå fort för att missförstånd sker och en olycka är framme. Bakomvarande bilar som kommer efter E45/E10 syns inte alls om någon framför lagt sig i körfält för att svänga vänster. Detta oavsett vilket håll du kommer från.

 

Så vi som skriver under på denna petition vill att trafikverket ser över detta och omvärderar beslutet.Sätt kameror, eller inte, det spelar ingen roll. Det är en säkrare korsning vi behöver. Det bästa sättet som det ser ut är just en cirkulationsplats. 

 


Johannes Reinfors    Kontakta namninsamlingens skapare