Bygglov åt Träningsverkstan

träningsLogga.inst_.jpg

 

 

Träningsverkstan behöver godkänt bygglov från Huddinge Kommun för att fortsätta bedriva verksamhet from 2023-01-01.

Genom denna underskrift ger du stöd åt att Träningsverkstan även i framtiden ska kunna bedriva sportgym för motionär, idrottare och föreningar.

 


Träningsverkstan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Träningsverkstan lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...