BYGG OM FRAMTIDEN - SKÄRP KLIMATPOLITIKEN!

KLAR.png
Vi kräver att politiker från samtliga partier tar klimatkrisen på allvar, och skärper ambitionsnivån omedelbart.
 

Klimatkrisen är akut och förändringarna sker snabbt, vi ser dem runt om i världen varje dag. Extrema värmeböljor och bränder. Svår torka, eller skyfall och översvämningar. Matbrist, svält, konflikter. 

Men, trots att vi befinner oss i ett läge där i princip allt är hotat, så är klimatet märkligt frånvarande i den politiska debatten. Detta är ett svek mot kommande generationer. Vi vet vad vi behöver göra - att så snabbt det bara går minska våra utsläpp och samtidigt rädda så mycket biologisk mångfald vi bara kan.

Enligt IPCC-rapporten som kom i februari gör varje vidare fördröjning att vi riskerar missa möjligheten att säkra en en värld som är möjlig att leva i. Och ändå är fördröjning med få undantag det enda politiken erbjuder.

Vi som skriver under uppropet är arkitekter och andra verksamma inom byggbranschen. Vi är vana vid att se till de långa tidsperspektiven och att försöka skapa miljöer där människor ska leva och trivas. Men, om inte den allra största frågan, grundförutsättningarna för överlevnad, prioriteras, vad ska vi göra då? Vilken värld bygger vi?

Sveriges utsläpp ökar. (Källa: Naturvårdsverket) Klimatambitionerna har sänkts för i princip alla partier sedan valet 2018. (Källa: Naturskyddsföreningen) Under partiledartalen i Almedalen nämndes klimat under sammanlagt 36 minuter av totalt 3 timmars tal. (Källa: WWF) I DNs intervjuserie där partiernas klimatambitioner gås igenom, sågas parti efter parti jäms med fotknölarna av forskare. Detta är inte acceptabelt.

Politiker: Klimatet borde vara den absolut överordnade frågan där alla partier tävlar om att lösa problemen på bästa sätt. Samarbeta. Var modiga. Var kreativa! Men, inte så kreativa att ni bortser från vetenskapliga fakta. Läs på om ni inte kan tillräckligt, och ta hjälp av experter.

Medier: Ställ politikerna till svars, låt dem inte komma undan med ”lösningar” som direkt avfärdas av expertis som orealistiska.

Att hantera klimatkrisen är en utmaning för oss alla, och vi behöver genomgripande förändringar. På systemnivå, i våra yrkesroller och som privatpersoner. Bara elektrifiering eller framtida tekniska innovationer kommer inte att räcka utan vi måste leva, konsumera och såklart bygga annorlunda. För att åstadkomma det behöver vi ta tag i problemen TILLSAMMANS med full kraft - vi kräver handling. NU. 

  

Fakta:

IPCC: ”Any further delay in concerted anticipatory global action on adaptation and mitigation will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure a livable and sustainable future for all.” IPCC Report · Feb 28, 2022

Sveriges utsläpp ökar: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/

Partiernas klimatambitioner har sänkts: https://www.dn.se/sverige/partiernas-klimatambitioner-lagre-an-vid-forra-valet/?fbclid=IwAR1pfGW-Ez_A3RAmIV2VU3a8MGmKlf3WhT8nCVdy6B-kyd18d5cSfRyO1Mw 

Taltid om miljö/ klimat i Almedalen: MP: 28 min, C: 3 min, S, V: 2 min, L: 1 min, M, KD, SD: 0 min. (Sammanställning: WWF https://www.svt.se/nyheter/fa-loften-om-klimatet-i-almedalen)

WWFs valgranskning: https://www.wwf.se/wwfs-valgransking-2022/#granskning 

Naturskyddsföreningens valgranskning: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/granskning-sa-mycket-lovar-partierna-for-naturen-och-klimatet/ 

DNs intervjuserie ”Klimatledarna”:

• Del 1: Annie Lööf (C): Politiker ska inte påverka skogsbruket 

• Del 2: Martin Kinnunen (SD): Vi är enda partiet som inte står bakom klimatmålet

• Del 3: Nooshi Dadgostar (V): Basen i omställningen är att bygga

• Del 4: Peter Kullgren (KD): Kan inte trycka på så hårt att de andra slutar lyssna

• Del 5: Per Bolund (MP): Individen har ett ansvar att ändra livsstil

• Del 6: Johan Pehrson (L): Det kommer att bli dyrare

• Del 7: Annika Strandhäll (S): ”Väldigt stolt över vad vi har åstadkommit i klimatpolitiken”

• Del 8: Ulf Kristersson (M): ”Mitt mål är inte att människor ska ställa om sina liv”

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att ACAN Sverige kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften: