De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Staket runt dagvattentäkt för att skydda våra barn

Vi är orolig och tycker att det är mindre lämpligt att Vivab har en vattensamling/ pöl utan staket så nära vårt nya barntäta område. Det är en väldigt brant sluttning ner till vattnet med ingen synlig kant det är väldigt ingenvuxet kring täkten som ger dålig uppsikt om någon är i fara. Ett ärende hos kommunen med ärende nummer 210607-267 är skapat där vi önskade att de såg över området och satte stängsel runt, precis så som de gjort på den andra dammen vid villa området. Tyvärr sa vivab nej så n

Skapad: 2021-09-06 Statistik

Strandsatta resenärer

Östgötatrafiken har beslutat att de ska lägga ner buss 432 längs med Strandvägen. Då bussen försvinner måste de boende gå flera kilometer att längs en smal och osäker väg för att ta sig till bussen i Krokek.   Detta beslut drabbar som så ofta annars, de svagaste individerna hårdast, unga och äldre utan körkort. Barn och unga utan rätt till skolskjuts kan inte själva ta sig till skolan, och det blir upp till föräldrar att skjutsa till kompisar och fritidsaktiviteter. Detta kommer troligen att öka

Skapad: 2022-05-19 Statistik

Undervisningsplikt istället för Skolplikt

Det behövs en förändring i skolsystemet där skolorna får ta större ansvar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. Ta bort skolplikt och ersätt med undervisningsplikt. Skolplikt resulterar i orosanmälningar när barn inte tar sig till skolan. Behövs det anpassad skolgång, ska det anpassas, inte orosanmälas.  

Skapad: 2022-01-31 Statistik

Stoppa bygget av infrastrukturkorridoren i Södra Svartbyn, Boden.

Boden kommuns förslag för infrastruktur till H2GS planerade stålverk måste dras på ett lämpligare ställe. Det nuvarande förslaget innebär att man kommer att förstöra både friluftsområdet Gruvberget samt bostadsområdet. Att bygga, framförallt, järnväg kommer att påverka omgivningarna på ett oåterkalleligt sätt. Kommunen har inte tittat på några alternativa dragningar vilket är ytterst oansvarigt. Gör om, gör rätt och gör det hållbart för alla inte bara H2GS. 

Skapad: 2022-05-27 Statistik

Rädda vårt äventyrsbad!

Äventyrsdelen på lokala Eriksdalsbadet är nedläggningshotat. Den handlar om att en moderat inte vill lägga pengar på att renovera, utan istället vill ta bort äventyrsdelen. Vi tycker såklart att detta är skitigt och att det handlar om en inskränkning i barns och ungas rätt till fritid. Vi får inte låta moderaterna ta beslut om sådant som slår hårt mot barn ostört, utan vi måste visa motstånd. Var med och säg emot moderaternas skeva beslut och visa att det aldrig är okej att de gång på gång skär

Skapad: 2022-06-18 Statistik

Ökad säkerhet på kommunens förskolor

Efter den tragiska händelsen i Södertälje den 14/6 där ett litet barn lyckades ta sig ut från ett förskoleområde känner jag nu att det är högst aktuellt att kommunen ser över hur det ser ut med säkerheten i kommunens förskolor. Jag har mina söner på fjärdens förskola och där är såväl staket som grindar under all kritik. Dessa skulle med stor sannolikhet inte godkännas vid besiktning då staketen är rangliga och på tok för låga samt att grindarna är för låga och lätta för barn att öppna. Tyvärr fi

Skapad: 2022-06-15 Statistik

Taggtråd runt Kiviks marknad borde vara förbjudet

Detta är skickat till Jordbruksverket då jag inte kan släppa alla olyckor som detta kan orsaka med taggtråds stängsel.   TYCKER NI SOM JAG? SKRIV UNDER SÅ SKA DETTA SKICKAS VIDARE TILL JORDBRUKSVERKET SENARE MEN ÄVEN TILL KOMMUNEN OCH LÄNSSTYRELSEN!   OBS! Detta handlar inte om inträdet utan taggtråden. Enl jordbruksverket är det lagligt att inhägna för nätkreatur, får och getter!!!   "Jag skriver till er pga att arrangörerna för Kiviks marknad inhägnat hela marknadsplatsen med taggtråd. I någon

Skapad: 2022-06-23 Statistik

PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN

PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN 2022 – 06 - 04 Under årtionden har föreningar, media och olika organisationer samt Justitieombudsmannen och IVO oberoende av varandra konstaterat och påtalat allvarliga brister i socialtjänstens åtgärder både inom kommunens barnenheter och familjerätten. Dessa brister kränker barnens och föräldrarnas mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen (8 kap.), FNs Barnkonvention samt svensk grundlag som slår fast rätten till en rättvis, saklig, opartisk och rättssäke

Skapad: 2022-06-21 Statistik

RÄDDA CircleK-macken vid Oxelvägen i Älta

HJÄLP oss rädda CircleK-macken vid Oxelvägen i Älta   Wallenstam vill riva CircleK 30/6-2022 och bygga bostäder där macken står idag. Bensinmacken på Oxelvägen skulle kunna byggas ut mer med tvättbås för bilar, det skulle vara mycket mer miljövänligt än att man står på sin egen uppfart och tvättar. Macken kan också sätta upp laddningsstolpar för elbilar - det skulle kanske kunna sporra intresset ännu mer för elbilar.  Jag har under hösten haft en mailkommunikation med kommunalrådet Mats Gerdau a

Skapad: 2021-08-24 Statistik

Få tillbaka Melinda

Melinda 1 år togs av socialtjänsten. Dem anser att vi inte stimulerar henne och är ute med henne för lite och inte tillgodoser hennes mat behov. Men vi har kämpat med hennes mat från dag 1. Vi gör allt vi kan för vår dotter, men socialtjänsten är fast besluten att ta henne. Mycket hänger på våra adhd diagnoser. Hjälp oss att få vara med vår underbara dotter igen. 

Skapad: 2022-05-29 Statistik