Brist på istider för Hallsbergs Hockeys barn

Hej,

Vi är föräldrar till barn födda 2011–2015 i Hallsbergs Hockey förening. Vi är oroade över bristen på tillgängliga istider för träningar. Föreningen är viktig för samhället och erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull och hälsosam fritidsaktivitet. Intresset för hockey har ökat, men antalet istider har minskat till förmån för SK Tranan, vilket har resulterat i att föreningen inte kan erbjuda tillräckligt med antal träningar i enlighet med Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer eftersom träningstiderna inte är rimliga.

De tilldelade tiderna är också för tidiga vilket innebär att många barn motvilligt avstår från träningarna eftersom föräldrarna arbetar. Detta påverkar framför allt de yngre barnen i föreningen och kommer på sikt påverka vår ungdomsverksamhet och slutligen föreningens framtid och överlevnad. Utan tillräckligt med träningstider riskerar föreningen att inte kunna erbjuda en kvalitativ utbildning och träning för sina medlemmar. Det finns en stor oro att både spelare och tränare kommer söka sig till andra föreningar som kan erbjuda bättre tider alternativt andra sporter. Många uttrycker även sin oro att flera barn som idag endast har hockeyn som sport, inom snar framtid inte kommer engagera sig i någon idrott alls.  

Vi föräldrar och förening förstår att kommunen behöver ta hänsyn till andra föreningar vid fördelning av tid och resurser, men vi ber om att tilldelade tider ska motsvara antalet aktiva medlemmar i Hallsberg som utövar sporten och att de attraktiva träningstiderna går till de minsta barnen i föreningarna som har flest utövare. Detta skulle bidra till att säkerställa att majoriteten av barnen har tillgång till tillräckliga träningsmöjligheter och att föreningarna kan fortsätta erbjuda meningsfull och utvecklande upplevelse för sina medlemmar även i framtiden. Vi är medvetna om att SK Tranan inte vill dela in sina grupper i åldrar vilket innebär att bra träningstider som borde gå till mindre barn i kommunen, i stället går till ungdomar som har helt andra möjligheter till senare tider.  

Föräldrar till barnen i Hallsbergs Hockey ber kommunen att överväga möjligheten att öka antalet tillgängliga tider för Hallsbergs Hockey, så att de kan möta efterfrågan och fortsätta erbjuda barn och ungdomar en meningsfull och utvecklande föreningsupplevelse. Vi är beredda att samarbeta med kommunen och SK Tranan för att hitta en lösning som gynnar och blir rättvis för alla parter.  

 

Med vänliga hälsningar,

Hallsbergs Hockeys föräldrar

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Douglas Bjerleus lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...