Bra skolgård och mögelfria lokaler för eleverna på Utbynässkolan

 

Bra utrustad skolgård och mögelfria lokaler för eleverna på Utbynässkolan på Kvibergs Kaserner i Östra Göteborg.

 

 

 

 

Skolgård1.jpg

 

 

Skolgård2.jpg

 

 

 

 Vi som skriver under detta upprop kräver att:  

1. Skolgården rustas upp till en värdig, lagenlig och lekfull nivå:
Idag går ca 300 barn på Utbynässkolan vid Kvibergs kaserner. Skolgården ska vara en plats för lek, motorisk- och social utveckling för barn i åldrarna 6-12 år under 2,5 år till - till och med augusti 2019 eller längre. Trots påtryckningar till rektorer och stadsdelens förvaltning i Östra Göteborg sker ingen förbättring av skolgården - de är nöjda med utformningen och innehållet av den med tillägget att det inte heller har ekonomiska resurser till förändring. Det som finns på skolgården idag: två pingisbord utan racket. Två skeva fotbollsmål på en leråker. En sandlåda. Ett 1 meter högt "klättertorn"… och en lerig backe. Det som borde finnas på en skolgård? Kingrutor. Gungor. Rutschkana. Bollplank. Buskage och växtlighet. Hinder-/balansbana. Gummerade markytor.... etc, etc. Vi kräver detta!  

2. Alla skolans lokaler är garanterat mögelfria och därmed hälsosamma: Gång på gång upptäcks nu nytt mögel i skolans lokaler. Vi kräver att alla lokaler på Kvibergs kaserner som nyttjas av eleverna granskas och godkänns av oberoende mögelexpert! Vi kräver också få veta vem som uppbär det yttersta ansvaret när/om eleverna (våra barn) insjuknar i mögelrelaterad sjukdom!  

 


Föräldrar på Utbynässkolan    Kontakta namninsamlingens skapare