Bowling är en lagsport!

Med anledning av att Ängelholms kommun har gått ut och sagt att bowling inte är en lagsport har BK Full House Engelholm fått sitt elitstöd på dryga 100000 kr om året indragit. Man menar att eftersom bowling inte är en lagsport finns det inte fog för att ge stöd åt sådan elitverksamhet. Ett sådant beslut får stor påverkan på föreningens möjligheter att driva sin verksamhet, vilket i sin tur påverkar ungas chanser och möjligheter att få delta inom idrottens värld med allt vad det innebär rent socialt, fysiskt osv. På grund av detta har jag valt att starta denna namninsamlig för att visa Ängelholms kommun att bowling visst är en lagsport, det är inte svårare än att faktiskt titta på en match i seriesystemet för att förstå detta! 

Skriv under och dela sen på sociala medier för att sprida namninsamligen vidare! Tillsammans är bowlingsverige starkt!

http://www.hd.se/lokalt/angelholm/2016/02/17/bowling-ingen-lagsport-enligt-ny-sponsorpolicy/

http://www.swebowl.se/Nyheter/NyheterSwebowl/BowlingaringenlagsportenligtAngelholmskommun/

https://www.youtube.com/watch?v=EMW7wB--_t4 video från en ligamatch!