Bort med Cesar Millan från svensk tv!

Det här är en namninsamling till syfte att få bort Cesar Millans program "the Dog Whisperer" från svensk tv.  

Varför?  

Jo, dels är de träningsmetoder som används i programmet inte är förenliga med svensk djurskyddslagstiftning och dels för att Cesars hundfiolosofi är grundad i ett missförstått dominasförhållande mellan människa och hund.  

Den sorgliga sanningen är att metoder likt de Cesar Millan förespråkar i sitt program har blivit en norm för hur många ser på relationen mellan hund och människa. Cesar Millan är inte etolog (utbildad i djurs beteende) och har i grund och botten inte heller någon god förståelse för vad en hund egentligen är, dvs. hur hundens naturliga beteende och språk ser ut och hur samspelet mellan människa och hund verkligen fungerar!  

När vi okritiskt visar missvisande information i tv på det här viset så riskerar många djur i Sverige att fara illa. De metoder Cesar använder sig av är dels direkt hälsofarliga för hunden men de skadar också den så viktiga relationen mellan ägare och hund. I "the Dog Whisperer" är lösningen på aggression hos hunden ofta att dominera hunden med hot och bestraffningar, detta trots att en aggressiv hund ofta är rädd, och inte alls "dominant".  

Slutmålet är en ordentlig samling namn som kan förmedlas till ansvarig person på kanalen (kanalerna?) där programmet visas, vilket förhoppningsvis leder till att programmet läggs ner. På det här sättet vill vi ta ett första steg för att förändra den tråkiga och felaktiga bilden av hundar som finns i samhället och som Cesar Millan förespråkar.

Ägaren är den viktigaste faktorn för en hunds välmående och därför måste vi givetvis få rätt information från media!


Astrid Söderquist    Kontakta namninsamlingens skapare