Blocket: skilj på annonser för ras- och huskatter!


Det är hög tid för Blocket att skilja på annonser för hus- och raskatter! Vi har absolut inget mot huskatter, tvärtom. Men kattköpare ska inte betala för en raskatt om de köper en huskatt. Huskatter får gärna kosta en bra slant, men "varudeklarationen" måste stämma!

En katt som säljs med stamtavla innebär att uppfödaren förbundit sig att följa sin organisations regler och rekommendationer. Det innebär att man tar ansvar för sin djurhållning och följer reglerna för hur avel ska bedrivas. Man ska till exempel inte ta för täta kullar på en hona, avla på sjuka katter eller de som har ärftliga defekter. Finns hälsoprogram för rasen ska det följas. Uppfödare som inte följer reglerna riskerar att uteslutas ur förbundet.

  • En katt utan egen stamtavla är ingen raskatt - det är en huskatt!
  • Bara för att en kattunge är långhårig är det ingen "skogskatt".
  • En kattunge som har flera raser i sig är inte en "bättre" raskatt.
  • Det finns inga raser som heter Ragamese eller Skomali Dolls!

Texten "Följer Sveraks regler" står det ofta i annonserna.
Men det innebär inte bara att kattungarna måste vara 12 veckor innan de får flytta hemifrån. Kattungen måste också vara vaccinerad och ID-märkt SAMT vara besiktad av veterinär inom sju dagar före köpet!

Kattungen måste också ha en stamtavla som är registrerad i ett officiellt kattförbund! Sverak, som ingår Fife, är det största förbundet i Sverige. Andra kattförbund är WCF, CFA och TICA.

Dela gärna bilden nedan och länka hit!

Godkända raser i Sverak
Sverak: Köpa raskatt
Sveraks regler för uppfödare
Birmaringen om Blocketannonser

Föreningar och organisationer som stöttar namninsamlingen: Birmaringen, Birmavänner, The Maine Club


Marina Walström, Birmaringen.se    Kontakta namninsamlingens skapare