Namnunderskrift mot förslaget om nedläggningen av bild och formgivning

Den 6e oktober presenterade rektor Henrik Adestedt för Lärandenämnden ett besparingsförslag. I det fanns bland annat förslag på att ta bort den nuvarande inriktningen bild och formgivning som ingår i det estetiska programmet. Istället ska man öppna en ny inriktning, estetik och media under det estetiska programmet. En inriktning som redan finns på tre olika ställen i Hälsingland: Glada Hudikgymnasiet, Ljusdal samt i Söderhamn. I nuläget erbjuder Bromangymnasiet en medieutbildning som är en inriktning inom samhällsvetarprogrammet.

Rektor Henrik Adestedt hävdar att bakgrunden är att det estetiska programmet kostar alldeles för mycket i dagsläget. "Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 1 miljoner kronor för i huvudsak tre program; estetiska progammet, restaurang-och livsmedelsprogrammet samt industriprogrammet" säger delårsrapporten. Dagens elevunderlag på estetiska programet är för litet, och har minskar under flera års tid. Det beror delvis på att det är färre barn överlag i kommunen, men också på grund av färre sökande till programmet. Det har enligt rektor inte gjorts några satsningar på att göra bild och form inriktningen mer attraktiv, men inte heller på att marknadföra den runt om i kommunen.

Vi på estetprogrammet anser att en nedläggning är fel lösning på problemet. Vi ser en trend i runt om i samhället där man ständigt skär ner på kulturen. Bild och form inriktningen är unik i hela Hälsingland och tar in sökande från hela landskapet. Närmaste utbildning förutom Hudiksvall ligger i Sundsvall och i Gävle.

Genom att lägga ner inriktningen i Hudiksvall tvingar man bort de ungdomar som vill utbilda sig inom de områden som inriktningen erbjuder. Inom bild och form får man möjlighet att prova på tekniker som till exempel fotoscreen, textil skulptur, assemblage, klassiskt måleri, keramik, fotografi och samtidskonst. I den nya förslagna inriktningen, estetik och media, ligger fokus främst på de digitala medierna.

Att då ta bort den nuvarande inriktningen bild och form skulle innebära att endast de välbärgade familjer som har råd att betala extra lägenheter i andra städer kan utbilda sina barn inom vårt kulturområde. Hela kulturdebatten vänds då till en klassfråga. Kulturen är menad att vara fri och tillgänglig för alla, oavsett var i landet man bor, vilken bakgrund man har eller vilken familj man kommer ifrån.

Genom att skriva på denna protestlista hjälper du oss i arbetet att bevara kulturen i Hudiksvall. Vi visar även Hudiksvalls kommun att kulturfrågan är viktig för invånarna, och att vi vägrar göra kulturen till en exklusiv sak som bara välbärgade familjer med tid och pengar får ta del av!