Biblioteksfolk till stöd för transpersoners rättigheter

Till våra bibliotek är alla välkomna

I bibliotekslagen (2013:801) står det: “Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Kunskap är utan tvekan en av grunderna i bibliotekens verksamhet. På biblioteket kan du få hjälp med informationssökning och att navigera i den digitala verkligheten. Du kan lära dig källkritik och inhämta ny information. Biblioteken är fyllda av berättelser som både kan fungera som igenkänning och ge nya perspektiv.

Vi som arbetar på bibliotek stöttar rätten att alla ska ha möjlighet uttrycka sina åsikter, men vi stöttar inte när åsikter uttrycks för att skada andra. Vi stöttar inte när åsikter används för att ställa grupper mot varandra. Vi stöttar inte när åsikter används för att framställa vissa personers blotta existens som ett hot mot andra människor.

De senaste åren har vi sett transpersoner förminskas och ifrågasättas. Könsidentitet framställs som ett nymodigt påhitt, transpersoner som oseriösa och uppmärksamhetstörstande. Både i Sverige och i resten av världen ges utrymme till personer som får uttrycka åsikterna att transpersoner är ett hot mot jämställdhet, att inkluderandet av transpersoner kommer att radera alla personer som inte är trans, och att transpersoner inte kan förvänta sig samma rättigheter som andra. Vi ser det i våra flöden på sociala medier, på teve och i tidningar, vi hör det på poddar och i radio. En diskussion som inte enbart förs i främlingsfientliga grupper, utan också bland folk som säger sig kämpa för jämställdhet och människors rättigheter.

Vi bidrar gärna till det demokratiska samhällets utveckling så länge det innebär att vi strävar mot ett samhälle där alla är lika mycket värda. Ingen ska få bestämma hur du känner dig, och ingen annan än du själv har rätt att säga vem du är.  Du ska bli respekterad och behandlas som en människa oavsett pronomen, könsuttryck och könsidentitet, en självklar plats. På våra bibliotek ska transpersoner kunna känna sig sedda och bekräftade.

På våra bibliotek ska transpersoner kunna känna sig trygga. På våra bibliotek ska transpersoner känna sig som lika mycket värda som alla andra. Oavsett om de är där i egenskap av biblioteksanställda eller besökare. Det är självklart för oss. Det borde vara självklart i resten av samhället också.

Vi som skriver under detta är bibliotekarier, biblioteksassistenter, litteraturpedagoger, bokbussförare och andra biblioteksarbetare.


Eleonor Pavlov, Folkbiblioteken i Lund    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Eleonor Pavlov, Folkbiblioteken i Lund lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...