Bevara Vi vill bidra i Forshaga kommun!

Forshagas kommun har nyligen meddelat att de inte vill finansiera Vi vill bidras verksamhet i Forshaga. Vi har fått veta att man i kommunen verkligen uppskattar verksamheten och det arbete som görs. Samtidigt vill man inte betala för den. Det rimmar illa. Om kommunens står fast vid sitt beslut, kommer Vi vill bidras verksamhet i Forshaga läggas ned.  

Vad är Vi vill bidra? Vi vill bidra är en verksamhet och modell för meningsfull sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar och som har personlig assistans på dagtid. VVB var tidigare ett projekt finansierat av Arvsfonden och drivs nu i en ideell förening (Föreningen & Brukarkooperativet JAG).  

Vad är unikt med Vi vill bidra? Vår målgrupp blir nästan alltid endast erbjudna s k ”intern” daglig verksamhet. Det innebär att man åker till en segregerad lokal med särskild personal (vilket passar vissa men inte alla). Vi vill bidras deltagare, bidrar med hjälp av personlig assistans, i det vanliga arbetslivet.  

Vi vill bidra startade i Forshaga 2016 där Josefine Abrahamsson har Jossans café. En uppskattad verksamhet där Josefine och flera personer med stora funktionsnedsättningar är engagerade genom att baka, fixa mackor och servera.

Idag har vi flera deltagare i Forshaga, bland andra Andrea Jarl som även hon har sin sysselsättning på ett café i Forshaga samt Alexander Griffer som har musikstunder för barn i en förskola. Deltagarna arbetar sina 100% av sin egen förmåga.  

Vår målgrupp utsätts, utifrån sina funktionsnedsättningar, för diskriminering när de nekas möjligheten att själva välja sysselsättning. De utesluts från vanliga arbetsplatser och därmed samhället utifrån gamla synsätt som är kvarlevor från institutionstiden.  

Inkludering och dubbelmoral? År 2020 fick Josefine Abrahamsson, deltagare i Vi vill bidra, kommunens pris som årets värdeskapare med sitt fina café. Genom ett samarbete mellan kommunen, kyrkan och Bilda, bjuder man in kvotflyktingar till Mötesplats – Jossans Café. Jossans blir och är en viktig plats för att skapa integration och inkludering av nya invånare. Och cafét drivs av deltagare i Vi vill bidra.  

Inkludering är, enligt Forshaga kommuns agerande, bra så länge den inte kostar något.Vi vill bidra kan stötta kommunens befintliga verksamhet, öka valfriheten och inkluderingen i samhället till en avsevärt mindre summa än intern daglig verksamhet. Vi vill bidra är ett komplement för en särskilt utsatt grupp.  

Vi kan hjälpa till en meningsfull vardag och rätt att välja själva. Det handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och inkludering för alla medborgare!    

Genom att skriva under visar du på behovet av att ha kvar Vi vill bidras verksamhet i Forshaga och att kommunen ska agera för att detta ska bli verklighet.

Tack! 

Ps: när du skrivit under, behöver du skrolla ner för verifiera att du inte är en robot för att underskriften ska gå igenom ds


Anna Karlsson, Föreningen & Brukarkooperativet JAG    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna Karlsson, Föreningen & Brukarkooperativet JAG lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...