Bevara vårdcentralen i Söderköping.

Söderköping behöver sin vårdcentral!  Beslutet behöver ändras!