Bevara Valbobadet!

Gävle Kommun har gjort en utredning tillsammans med Gavlefastigheter där det har lagts ett förslag att lägga ner Valbobadet och istället bygga ut Fjärran Höjder.

Detta efter att ha påbörjat en rust av badet.

Alliansen ville behålla badet innan de kom till makten, men nu verkar det löftet brytas.

Detta innebär att alla skolor i Valbo Skolområde går miste om möjligheten att enkelt bedriva simundervisning. Det innebär också att alla som bor i Valbo blir nödgade att åka till Fjärran Höjder för att bada.

Vi vill att Valbobadet skall rustas och fortsätta vara en samlingsplats för barn och vuxna under sommar och vinter.

Skriv på! OBS! Kom ihåg att du måste bekräfta din underskrift för att den ska vara giltig genom att klicka på den länk du får i bekräftelsemailet.