Bevara Stora Torp

Upprop för att bevara grönområdet vid Stora Torp!

Kommunen har planer på att bevilja Kinesiska konsulatet markanvisning för att bygga ett komplex om 11 000 kvm på den stora ängen framför herrgårdsbyggnaden Stora Torp.

Jag vill att fastighetsnämnden säger NEJ till byggnation på ängen vid Stora Torp och återförvisar frågan om etablering av ett kinesiskt konsulat till fastighetskontoret för vidare utredning av mer lämplig plats.

25299483_2041580362751628_4300848577270152807_n_(1).jpg


Bevara Stora Torp    Kontakta namninsamlingens skapare