Bevara skogen väster om Stamsjön

Bakgrund

Under hösten 2022 gjordes en genomförbarhetsstudie för att bygga bostäder väster om Stamsjön i området runt Brännås Backe. Denna visade att det behövs en ny vägsträckning som går från Ljungbackenvägen till grusvägens början på Brännås Backe. Arbetet för att ta fram en detaljplan för området kommer troligtvis starta under våren 2023. Den nya vägen kommer i så fall gå genom ett område med höga naturvärden (naturklass 2) och korsa motionsspåret runt Stamsjön. I och i anslutning till planområdet råder mycket höga värden för friluftslivet (klass 1).

På grund av höjdskillnaderna så är den nya vägsträckningen tekniskt svår och dyr. För att kunna finansiera denna så befarar vi att området som är aktuellt för detaljplan, och kanske även mer av skogen i närheten, kommer exploateras och bli en så kallad villamatta med små tomter.

Vad vill vi?

Vi är många som valt att bosätta oss i Lerum för närheten till naturen.

Den ”gröna kil” som området runt Brännås Backe utgör i Lerum är ett viktigt rekreationsområde och  promenadväg för många som vill ta sig vidare till Stamsjön och skogarna runtomkring. Vi vill bevara den tätortsnära skogen väster om Stamsjön så att alla boende i närheten lätt kan ta sig ut till grönområden.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Joakim Larsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...