Bevara Norra Brevik

Norra_Brevik.jpg

 

Öckerö kommun har beslutat att ta planförslaget för området Norra Brevik vidare i den demokratiska processen för Samråd.

Publicerat förslag omfattar ca 70 bostäder i form av villabebygglese på Norgårdsberget och fyravåningshus intill strandskyddad kustlinje visar på en oerhört okänslig exploatering av detta naturområde på västra Öckerö.

Samrådshandling länk via Öckerö Kommun: Planförslag Norra Brevi


Vi vänder oss med detta upprop mot det framlagda planförslaget för Norra Brevik. Vi anser att det är av största vikt att exploateringen av kusten och skärgården sker med varsam hand för att bevara unika värden av orörd natur och rekreationslandskap såväl som kulturarvet. Går våra unika värden förlorade finns det ingen återvändo för våra kommande generationer.

  • Vi vill bevara bergstopparna och höjderna i området och hålla dem fria från bebyggelse.
  • Inga bergsmiljöer i planområdet skall sprängas bort för bebyggelse eller vägar. 
  • Rekreationsmiljön och landskapsarkitekturen i den yttre skärgården bör hanteras varsamt och det är inte lämpligt med fyravåningshus på Öckerös västra stränder, alldeles innanför strandskyddsgränsen  

 

Namninsamlingen är öppen för alla och notera att perioden för uppropet är begränsad fram till 6:e September 2017. Perioden är förlängd till 21:a September

Skriv under uppropet och dela gärna till andra
https://www.skrivunder.com/bevara_norra_brevik

Ps. Notera att bekräfta mailet som skickas till dig för att aktivera registeringen.

 

För frågor eller om du vill få fortlöpande information skicka e-post till:
norgardsberget@gmail.com

Följ gärna diskussionsforumet på Facebook
https://www.facebook.com/bevaranorgardsberget/


Johnny Isdahl / Bevara Norgårdsberget    Kontakta namninsamlingens skapare