Bevara Nedansjö Skola

Enligt förslag ska Nedansjö klass 1-3 flyttas till Stöde skola. Detta innebär att Nedansjö inte kommer bli en inflyttningsort för barnfamiljer. Det betyder i andra ledet att färre barn kommer även till Stöde skola.

Om Nedansjö skola läggs ner besparas inget ekonomiskt då huset planeras finnas kvar med förskola, förskoleklass och fritids. En lärartjänst försvinner men barnen behöver ju lärare även i Stöde så kostnade flyttas bara. Vad kostar skolskjuts varje dag för barnen mellan Stöde och Nedansjö?

Läggs Nedansjö skola ner är inte Stöde ett förstahandsval för föräldrarna visar en enkät föräldrarådet genomförde vid förra nedläggningshotet. Förädrar till barn i Nedansjö skola klass 1-3 sätter hellre sina barn i dessa åldrar i skolor närmre sina arbeten, dvs Österut. Får barnen däremot börja i Stöde i klass 4 klarar de både resor och att vara utan fritids och Nedansjö fortsätter då vara en by med inflyttande barnfamiljer som ger en naturlig påfyllnad till Stöde skola.