STOPPA BERGTÄKTEN och ASFALTSÅTERVINNINGEN vid Helgesjön i Åre kommun!

Norsjön.jpgSTOPPA BERGTÄKTEN och ASFALTSÅTERVINNINGEN vid Helgesjön i Åre kommun! Och bevara naturen!

Vi behöver DIN röst för att visa vårt missnöje och stoppa Råsjö Kross Abs planer på en bergtäkt med inkluderande asfaltsåtervinning i Åre kommun, i ett av Åres skogs och vildmarksområden.

 Inte långt från en redan befintlig Bergtäkt vill företaget Råsjö Kross Ab spränga ännu ett berg och därmed förstöra områdets djur och naturliv för all framtid. Den planerade täkten ligger öster om Åre, i en lugn och trivsam landsbygd, beläget mellan de vackra sjöarna Helgesjön och Norsjön dit många kommer för rekreation.

Boende samt turister lockas till lugnet här med dess vackra fjällutsikt.
Täkten med inkluderande asfaltsåtervinning beräknas uppta 11 hektar mark med en total uttagsvolym på ca 1 miljon ton bergkross och täkttillstånd kommer att sökas för 20 år. 

Ca 40 tungt lastade lastbilar om dagen ska frakta bergkrossen genom skogen och byarna längs vägen ner till allmän väg E14. De kommer arbeta dygnet runt vid hög belastning.

Råsjö kross Ab framställer i sin samrådsblankett att arbetet de kommer utföra under 20 års tid bara kommer påverka 1 km av området runt omkring.

Detta är en grav underdrift av vad denna verksamhet med tung trafik, utsläpp i Åres bad och fiskevatten samt ljuden från explosion, krossningsarbetet och förstörelsen som kommer påverka långt mycket mer än en 1km.

Naturen runt Helgesjön kommer inte vara tillgänglig så som den varit för varken djur eller människor om denna ansökan beviljas. 

Lastbilar som färdas genom skogen dygnet runt, sprängningsarbete med dess ammoniumbaserade sprängmedel samt Asfaltåtervinning riskerar att ackumulera farliga ämnen i kretsloppet. 

Ett asfaltupplag medför risker som är mer än ringa att komma i kontakt med grundvattnet, eftersom utlakning av farliga ämnen sprids till omgivningen.

Följden av läckage blir störningar i ekosystemet. Asfalt innehåller också PAH ämnen som är cancerogena och en rad andra ämnen som är klassade som hälso- och miljöfarliga.

Listan kan göras lång men här är några konkreta, negativa effekter av en ny bergtäkt/ asfaltsåtervinning i området;

Vattendrag och sjöars påverkan av kemikalier 

Utfällningar från berget

Det vilda djurlivet i området Fisk och vattenlevande organismer i tjärnar och sjöar nära täkten

Dammning

Vibrationer

Buller 

Stenkrossens ljud

Signaler som förebådar sprängning

Stor ökning av tung trafik längs byarna ut till allmän väg E14

Många familjer och småbarnsfamiljer har valt just platsen för dess naturnära värden och rena miljö, med närhet till ett rikt natur och djurliv. Med avstånd från trafik och buller.

Med den tilltänkta verksamheten kommer samtliga värden och därmed livskvaliteten påverkas drastiskt för de som bor och verkar i närområdet.

På dessa 11 hektar rör sig det mesta som vi kan hitta i svenska vildmarken. Lokatt, björn, räv, utter, varg m.fl 

En järvlya lokaliserades under våren 2020 alldeles i närheten av den planerade täkten. Under april månad, punktliga som de är, kan grannarna till den planerade täkten höra Tjäderspel. Rovfåglar av flera slag häckar gärna i detta område årligen. 

 

Nu behövs DIN röst för att visa vårt missnöje mot Råsjö Kross Abs planer på en bergtäkt vid Helgesjön. och med förhoppning om ditt intresse för natur, djur och människor i närområdet till Svensta 1:133 vid Helgesjön i Åre kommun.Med vänliga hälsningar,Vi som vill bevara naturen runt Helgesjön


Vi som vill bevara naturen runt Helgesjön    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Vi som vill bevara naturen runt Helgesjön kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...