Bevara musikprofilen på Ytterbyskolan! (i Kungälvs kommun)

Skriv under denna namninsamling, om du anser att politiker och chefer i Kungälvs kommun ska göra allt för att ha kvar upplägget med musikklasser på Ytterbyskolans högstadie (åk 7-9). OBS! Glöm inte att bekräfta din underskrift via mailet som du får från sidan!

Den 22 nov 2023 blev elever och vårdnadshavare informerade om att Ytterbyskolan från och med nästa läsår inte längre kommer att ta in fler musikklasser. Befintliga musikklasser kommer att fullfölja sin högstadietid som planerat, men därefter kommer man att fasa ut denna verksamhet som pågått ändå sedan år 2000. Utifrån faktorer som bristande ekonomi, tuffa sparkrav och låg elevpeng har rektorerna från kommunal nivå blivit ålagda att skära ner och anpassa verksamheten utifrån rådande förutsättningar. Bland de åtgärder som görs för att spara pengar ingår alltså att lägga ner skolans musikprofil.

Personalen på skolan är besvikna över de allt sämre förutsättningarna, och har publicerat ett öppet brev till politikerna och tjänstemännen i kommunen.

Musikinriktningen på skolan har redan tidigare varit föremål för nedbantning, då man HT2019 tog bort orkesterundervisningen. Samtidigt tog man bort "elevens val" för ALLA klasser på skolan, tid som man i musikklasserna tidigare använt för att kunna ha mer musikundervisning utan att inverka på kärnämnena. (För övrigt finns det nu ett regeringsförslag på att ta bort elevens val från alla grundskolor nästa läsår, vilket sannolikt gör att estetisk-praktiska ämnen ytterligare får stryka på foten i hela landet.)

Tidigare har musikämnena även fått lov att ta lite tid från andra ämnen, men HT2022 tvingades man ta till en utökad timplan (dvs att musikklasserna har mer undervisningstid än övriga klasser) för att ha kvar profilen. Det är en bidragande orsak till att musikklasserna kostar mer, och därmed har musikprofilen fått kämpa i motvind för sin överlevnad. Utifrån Skolverkets regler bör det dock gå att hitta fungerande kompromisser. Här vill vi efterlysa en större vilja från politiker och ledning, att i samförstånd med lärarna hitta hållbara lösningar utan att "kasta ut musikeleverna med sparvattnet"!

Mer info om skolans musikklasser finns i denna PDF-fil, och så här presenteras skolan i dagsläget på kommunens hemsida :

Skolan för dig som gillar musik
Lunchkonserterna är ett trevligt inslag i skolans rika musikliv, som förstärks av musikklasserna. Ytterbyskolan har under lång tid satsat på musiken och det finns vanligtvis en musikklass varje årskurs som du kan söka till.

dolo-iglesias-z9z6u1rn7sY-unsplash1.jpg(Foto av Dolo Iglesias på Unsplash)

Antalet skolor med denna typ av inriktning på högstadienivå minskar successivt i takt med ökande besparingkrav mot skolor och övriga verksamheter för våra barn och unga. För elever med musikintresse har musikklasserna inneburit ökad motivation och kamratanda, vilket i sin tur bidragit till lugn och bra stämning på skolan som helhet. Men just nu, när ökande stök och problematik på Ytterbyskolan blivit mediastoff och allt fler unga mår dåligt i landet som helhet, så vill man alltså skrota denna musikprofil som varit ett av Ytterbyskolans kännetecken under snart 24 år.

Beskedet kommer också under samma år som den sista årskullen musikelever från det nedlagda estetprogrammet på Mimers gymnasium gått ut. Varifrån skall återväxten av musik- och kulturliv i Kungälv komma? Det är "lätt" att lägga ner, men svårare att åter bygga upp den här typen av verksamhet.

Här följer några uttalanden om Ytterbyskolans musikklasser, från ett par framgångsrika artister:

Anna Lindahl i bandet REIGN - "Musikörat finns i familjen. Mamma och pappa sjöng i kör och min syster är sångerska och musiker, så det var ganska naturligt att jag blev intresserad av musik. Men det var först på högstadiet, i Ytterbyskolans musikklasser, som den verkliga passionen slog till. Då fick jag prova att sjunga i ensemble första gången. Där och då kom jag på att det är det här jag vill göra. Jag njuter av att sjunga och skriva låtar."

Andreas Wijk (Let's Dance, Moulin Rouge) - När Andreas var 12 år flyttade familjen till Kungälv och han började på Ytterbyskolan. Något han var väldigt glad över eftersom han då fick gå i en musikklass, som han hade drömt om. "Jag visste att skolgången skulle bli roligare då, och jag hade verkligen drömår där. Man levde i sin lilla bubbla och struntade i att vissa såg oss som töntar. För man gjorde det man älskade och allt man brann för. Det var också under den tiden som jag började lägga upp mina sångklipp på Youtube, så det var liksom i begynnelsen av allt som jag skapat", säger han. På skolan gjorde de allt från konserter i bamba till att sätta upp egna musikaler. När Andreas gick i nian satte klassen upp musikalen Saturday night fever och nu [under hösten] återvänder Andreas till musikalerna i och med huvudrollen Christian i musikalen Moulin Rouge.

Till sist, läs gärna denna debattartikel: Mer musik i skolan behövs för att bekämpa ungas psykiska ohälsa

bernie-almanzar-cCyojGPS8eQ-unsplash.jpg(Foto av Bernie Almanzar på Unsplash)


Sylvia & Göran Wallgren    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Sylvia & Göran Wallgren kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...