Bevara Mörtvägens paviljonger

colorful-4043715_1920.jpg

Vi motsätter oss Hammarö kommuns förslag om att flytta verksamheten i Mörtvägens paviljonger till Annebergs förskola.

Bildningsnämnden har lagt fram som förslag att de två förskoleavdelningarna i Mörtvägens paviljonger ska flyttas så snart som Annebergs förskola står klar under första halvåret 2021. Detta förslag lades fram utan att informera varken personal eller berörda vårdnadshavare. Förslaget nådde vårdnadshavarna genom en artikel i NWT 13/10-2020.
Förslaget innebär även att Mörtvägens paviljonger ska läggas i malpåse tillsvidare, för att eventuellt senare åter öppnas.

Vi har varit i kontakt pr. mail med Björn Svantesson som är förvaltningschef på Bildningsförvaltningen som skriver följande:

Vi måste därför tillfälligt lämna avdelningar, bl.a. paviljongerna vid Mörtvägen, som vi egentligen ser som ordinarie. Vår förhoppning är att vi åter ska kunna öppna de enheter som utifrån förslaget ska läggas i malpåse.

Vi ställer oss därför frågande till nyttan att stänga väl fungerande avdelningar, med personal och barn som trivs tillsammans, i lokaler som är avbetalda sedan länge?

Björn skriver även vidare i sitt mail till oss att kommunen inte har tagit hänsyn till den demografiska ökningen när de har lagt budget för 2019, 2020 eller 2021. Med tanke på att Hammarö kommun är en populär kommun för barnfamiljer är det sannorlikt att befolkningen kommer att fortsätta öka och att fler förskoleplatser kommer att behövas.

Vi anser att det vore lämpligare att behålla verksamheten på Mörtvägen så som den är idag! Snälla hjälp oss få politikerna att se det från barnens bästa och riv inte upp dom från en trygg miljö där de trivs och utvecklas med sina fantasiska pedagoger för en kortsiktig och tillfällig lösning! 

Beslutet ska tas av bildningsnämnden på ett extra insatt sammanträde den 20/10-2020.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Fredrik Ekeroth överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook