Bevara Landöns förskola!

BEVARA FÖRSKOLAN I LANDÖN, OFFERDAL I KROKOMS KOMMUN! 
Den är en förutsättning för levande landsbygd, inte minst i en kommun som skyltar om att man ger plats för växtkraft och att man värnar hela geografin och alla dess 193 byar. Att lägga ner förskolan är att stoppa utvecklingen och ovärdigt en kommun som dessutom säger sig vara en barnkommun. Är det något vi också vet så är det att en nedlagd skola aldrig öppnar igen. 

IMG_7287.jpegPå tisdag den 4 juni 2024 ska Barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun ta beslut om huruvida man ska lägga ner Landöns förskola. Redan i torsdags gick dock dess ordförande ut med beskedet. Det är inte första gången man försöker detta. Men nu får det banne mig vara sista.

Vi i Krokoms Växtkraft säger stopp. Nu får det vara nog med Krokoms kommuns centralisering. Nånstans måste man bestämma sig för om man vill ge förutsättningar för hela kommunen att leva eller bara områdena närmast Östersund. Det går inte att bara se till kortsiktiga besparingar, det måste också finnas utvecklingsmöjligheter. Det är heller vare sig rimligt eller värdigt att ställa förskolor i kommunens landsbygder mot varandra som vi ser att vissa politiker försöker göra nu.

Från kommunens sida hänvisar man till låga barnantal som man inte ser kommer förändras. Det är anmärkningsvärt av flera skäl. Att det tydligen finns tjänstepersoner eller politiker med nån slags synsk förmåga i människors fortplantningsbeteende bör vara nyhetsstoff i sig. Att man inte klarar att se den utvecklingskraft som finns i Offerdal är tyvärr allt för bekant.

Och nu är det stopp. Vill den här kommunen upprätthålla sin del av samhällskontraktet, att vi ska känna nån form av tillit och förtroende till den, då slutar nedmonteringen av samhällsservice i Offerdal här.

Landöns förskola ska vara kvar och så är det med det.

Ingenstans har vi lyckats finna information att det ens gjorts en barnkonsekvensanalys, bara det i sig är oroväckande och anmärkningsvärt. Hur kan Krokoms kommun annars säkerställa att de följer FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)?

Låt oss tillsammans samtala i dialog istället och arbeta med kreativa lösningar för en hållbar utveckling för kommunens landsbygder. 

#hjärtalandön

#193byar 

#krokomskommun 

#krokomsväxtkraft 

#urbannorm


Krokoms Växtkraft    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Krokoms Växtkraft kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...