Bevara Lambohofs säteri

 

 

Skriv under denna namninsamling om du vill bevara, utveckla och tillgängliggöra den nationellt unika kulturmiljön vid Lambohofs säteri för framtiden!

UTVECKLA LAMBOHOFS SÄTERI - en helt unik svensk kulturmiljö från 1700-talet!

Lambohofs säteri strax sydväst om Linköping är både ett nationellt byggnadsminne och ett riksintresse för kulturmiljön som måste bevaras för framtiden.

Här finns aktiva människor i en naturlig lantlig miljö med natur- och kulturmiljöspår från 10.000 år tillbaka, helt nära både staden och universitetet. Här finns också det vackra och värdefulla 1700-talssäteriet med medeltida anor och som efter viss upprustning och tillgängliggörande skulle kunna vara ett nationellt besöksmål och en helt unik mötesplats i Linköpings kommun. Detta område kan bli en fantastisk park för enskilda upplevelser, rekreation och inspiration och även en kulturmötesplats för människor i alla åldrar - för prinsessan Estelle, hertiginna av Östergötland, och alla andra.

- Styrelsen för KULTURKRAFT SLAKA

(Kulturkraft Slaka har i samarbete med Urban Factory utarbetat en vision för området ”Lambohof Kulturpark 2013” som finns tillgänglig elektroniskt som pdf från http://kulturkraftslaka.wordpress.com)

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Peter Lundberg överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook