Bevara Lambohofs säteri

 

 

Skriv under denna namninsamling om du vill bevara, utveckla och tillgängliggöra den nationellt unika kulturmiljön vid Lambohofs säteri för framtiden!

UTVECKLA LAMBOHOFS SÄTERI - en helt unik svensk kulturmiljö från 1700-talet!

Lambohofs säteri strax sydväst om Linköping är både ett nationellt byggnadsminne och ett riksintresse för kulturmiljön som måste bevaras för framtiden.

Här finns aktiva människor i en naturlig lantlig miljö med natur- och kulturmiljöspår från 10.000 år tillbaka, helt nära både staden och universitetet. Här finns också det vackra och värdefulla 1700-talssäteriet med medeltida anor och som efter viss upprustning och tillgängliggörande skulle kunna vara ett nationellt besöksmål och en helt unik mötesplats i Linköpings kommun. Detta område kan bli en fantastisk park för enskilda upplevelser, rekreation och inspiration och även en kulturmötesplats för människor i alla åldrar - för prinsessan Estelle, hertiginna av Östergötland, och alla andra.

- Styrelsen för KULTURKRAFT SLAKA

(Kulturkraft Slaka har i samarbete med Urban Factory utarbetat en vision för området ”Lambohof Kulturpark 2013” som finns tillgänglig elektroniskt som pdf från http://kulturkraftslaka.wordpress.com)

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Peter Lundberg överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook