Bevara Lambohofs säteri

 

 

http://kulturkraftslaka.files.wordpress.com/2012/03/lambohovs-sc3a4teri-art_r.jpg

Skriv under denna namninsamling om du vill bevara, utveckla och tillgängliggöra den nationellt unika kulturmiljön vid Lambohofs säteri för framtiden!

UTVECKLA LAMBOHOFS SÄTERI - en helt unik svensk kulturmiljö från 1700-talet!

Lambohofs säteri strax sydväst om Linköping är både ett nationellt byggnadsminne och ett riksintresse för kulturmiljön som måste bevaras för framtiden.

Här finns aktiva människor i en naturlig lantlig miljö med natur- och kulturmiljöspår från 10.000 år tillbaka, helt nära både staden och universitetet. Här finns också det vackra och värdefulla 1700-talssäteriet med medeltida anor och som efter viss upprustning och tillgängliggörande skulle kunna vara ett nationellt besöksmål och en helt unik mötesplats i Linköpings kommun. Detta område kan bli en fantastisk park för enskilda upplevelser, rekreation och inspiration och även en kulturmötesplats för människor i alla åldrar - för prinsessan Estelle, hertiginna av Östergötland, och alla andra.

- Styrelsen för KULTURKRAFT SLAKA

(Kulturkraft Slaka har i samarbete med Urban Factory utarbetat en vision för området ”Lambohof Kulturpark 2013” som finns tillgänglig elektroniskt som pdf från http://kulturkraftslaka.wordpress.com)