Bevara Kärrtorps östra skog i Stockholm!

Bevara Kärrtorps östra skog!

IMG_20180326_161622.jpgI sydöstra Stockholm ligger Kärrtorps östra skog, en cirka 7 ha stor fuktlövskog med våtmarker och inslag av hällmarkstallskog. Här har hittills (2018) observerats 72 så kallade naturvårdsarter, varav 17 rödlistade arter, och groddjur samt fladdermöss som är fridlysta.

Den frodiga biotopen ligger mellan naturreservatet Nackareservatet och Stockholms stads bebyggelse, och har idag värde både som buffertzon och egenvärde som barnkammare och genom sin artrikedom.

Här vill Stockholms Stad totalexploatera genom att bl a bygga 600 lägenheter och anlägga väg. Målgruppen för bostäderna, såväl hyreslägenheterna som bostadsrätterna, kommer i praktiken vara höginkomsttagare, trots stora ord om att bygga bort bostadsbristen för övriga.

Eftersom skogen mestadels ligger i en sänka måste marken moduleras och dräneras. Detta innebär avvattning av våtmarkerna, vilket är förbjudet i Stockholms län. Habitatet för de fridlysta arterna kommer att utplånas, vilket i sin tur är ett brott mot Artskyddsförordningen.

Kärrtorps östra skog tar emot mängder av dagvatten och utgör därför en resurs som dessutom renar vattnet genom infiltrationen som sker genom torv och lera. En resurs som behövs idag och inför kommande klimatförändringar.

Vi i Nätverket Bevara Kärrtorps östra skog anser att dessa planer är insiktslösa och oansvariga mot såväl Stockholms invånare som naturen.

En positiv ekosystemtjänst byts ut mot en negativ miljöpåverkan!

Detta vill vi istället:

  • Att skogen får ett lagligt skydd, genom att inkorporeras i naturreservatet Nackareservatet, eller genom biotopskydd.
  • Att skogen förvaltas på ett sådant sätt att den får fortsätta gynna den biologiska mångfalden.
  • Att skogen ännu mer får bli en tillgång för människor, genom exempelvis en naturstig och informationstavlor om arterna i denna biotop.

Vi finns även på Facebook under gruppnamnet Bevara Kärrtorps östra skog. Gå gärna med för att bli medlem!

https://www.facebook.com/groups/367463016928812/

Varje insamlad underskrift är värdefull för att bevara Kärrtorps östra skog!

IMG_20181221_0049211.jpg

 


Gudrún Sandgren, Nätverket Bevara Kärrtorps östra skog    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Gudrún Sandgren, Nätverket Bevara Kärrtorps östra skog lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...