Bevara Högadalsskolan i Mölnlycke!

BH_FB_Cover.png

Vi vill att man behåller och utvecklar den välfungerande Högadalsskolan F-5
i kommunal regi.
Om Internationella Engelska Skolan vill/ska etablera sig i Härryda kommun får man erbjuda annan kommunal mark/fastighet eller vända sig till privata
markägare, och planlägga den marken.

Varför protestera?

  • Beslutet om att gå vidare med en avsiktsförklaring och ersätta Högadalsskolan i Mölnlycke med Internationella Engelska Skolan(IES) är outrett och förhastat. Beslutet är inte förankrat i kommunfullmäktige och har heller inte diskuterats med dem som berörs.

  • Högadalsskolan har goda resultat med engagerad personal och trygga, nöjda elever och föräldrar. Skolan bör utvecklas - inte avvecklas! Nu riskerar förslaget att skapa otrygghet och instabilitet för skolans lärarkår och elever.

  • En privat engelskspråkig F-9 har inte efterfrågats i upptagningsområdet för Högadalsskolan.

  • Kommunen planerar att sälja marken vilket stänger dörren till framtid kommunal verksamhet.

  • Kommunens egna prognoser visar på att det behövs fler skolplatser och att lägga ner Högadalsskolan och ersätta med IES kommer öka trycket på kommunens övriga skolor och påverka dem negativt.

  • Trafiksituationen kommer förvärras då antalet tillresande till skolan kommer öka och elever som idag går eller cyklar till skolan kan behöva skjutsas till skolor som ligger längre bort. Det rimmar dåligt med kommunens hållbarhetsarbete.

  • IES kan etableras på flera andra platser som är under utveckling, ex. Mölnlycke Centrum, Företagsparken, Wendelsstrand etc.

Gå gärna med i Facebookgruppen ”Bevara Högadalsskolan”.

Vill du kontakta oss? Mejla bevarahogadalsskolan@gmail.com


Bevara Högadalsskolan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Bevara Högadalsskolan lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...